Diverse inwoners zetten zich voor de gemeenschap in door het schoonhouden en/of onderhouden van de openbare ruimte, zoals het onderhoud van een groenvoorziening in de buurt, het leegmaken van prullenbakken en het verzamelen van zwerfvuil. Daar zijn we blij mee.

Vrijwilliger worden

Ligt er bij u in de buurt veel zwerfvuil en zou u dit willen opruimen? Meldt u zich dan aan als vrijwilliger!

Aanmelden vrijwilliger verzamelen zwerfvuil

In het aanmeldingsformulier kunt u aangeven hoe u het gevonden zwerfvuil wilt aanbieden.

Zwerfvuil aanbieden

U heeft drie opties:

  1. Ondergrondse container.U krijgt een afvalpas waarmee u het zwerfvuil kunt wegbrengen naar een ondergrondse restafval container
  2. Container aan huis.U krijgt een restafval container bij huis, deze wordt geleegd door Circulus. U kunt via Circulus doorgeven dat uw container vol is en kan worden opgehaald. Dit is gemakkelijk door te geven via de app van Circulus.
  3. Op afspraak, losse zakken.U kunt een melding doen via SlimMelden(externe link). U kiest de locatie waar het zwerfvuil opgehaald kan worden. Dan kiest u bij hoofdcategorie voor 'Afval en milieu' en daarna 'Ophalen zwerfvuil'. Wij plannen een datum waarop we het afval ophalen.

Na aanmelding

Nadat u zich heeft aangemeld als vrijwilliger nemen wij binnen vijf werkdagen contact met u op. U krijgt voor het ophalen van het zwerfvuil van ons een hesje, een knijper en een brief waarin staat dat u vrijwilliger bent. Afhankelijk van de gekozen manier van aanbieden ontvangt u ook een afvalpas of container.

Afmelden

Mocht u willen stoppen met het ophalen van het zwerfvuil dan kunt u dat aan ons doorgeven via ons contactformulier.