Hoe houden wij de centra van de vier grote kernen: Hengelo, Steenderen, Vorden en Zelhem vitaal? Vier werkgroepen bestaande uit inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en medewerkers van de gemeente maken hiervoor een visie per kern. Elke kern heeft andere ideeën en wensen.

Proces

Bij het opstellen van de visies en straks ook in de uitvoering van de projecten, hebben de inwoners, bedrijven en organisaties een grote bepalende rol. Heel bewust, want het gaat om hun woon- en werkomgeving. De gemeente staat niet boven de partijen, alle leden van de werkgroepen zijn gelijkwaardig en trekken samen op. In de kernen organiseren de werkgroepen regelmatig activiteiten om te laten zien hoe het proces vordert en aan welke plannen wordt gewerkt. Zie hiervoor de websites en social media van de werkgroepen.

De gemeente heeft de komende periode elk jaar 5 ton te verdelen over de kernen. Dat geld gaat naar plannen en projecten die bijdragen aan de uitwerking van de visies. Zodra zaken in de openbare ruimte aangepast moeten worden, is de gemeente aan zet en brengt zij haar kennis en ervaring in op dit terrein. Kijken naar de mogelijkheden is hierbij uitgangspunt. De gemeenteraad heeft uiteraard het laatste woord als het gaat om grote investeringen.

In de Perspectiefnota 2021-2024 heeft de gemeente extra investeringsmiddelen beschikbaar gesteld voor het fysiek en sociaal domein. Ook voor leefbaarheid, waar Vitale kernen onder valt. Dit budget kan worden ingezet voor het uitvoeren van enkele prioritaire projecten. Het college gaat daarover met de afzonderlijke werkgroepen in gesprek. Het budget is echter niet toereikend om alle projecten uit te voeren; er zullen dan ook keuzes moeten worden gemaakt en gekeken worden welke projecten bijdragen aan de doelstellingen en welke haalbaar en realistisch zijn.

De visies van de vier kernen

Alle vier kernen hebben een visie opgesteld. Hier en daar zijn onderzoeken verricht en voor deelgebieden (schets)uitwerkingen gemaakt. U vindt deze visies en plannen onderaan deze pagina. 

Contact werkgroepen

De kernen houden u op verschillende manieren op de hoogte van hun ideeën en plannen. Hieronder een overzicht daarvan. U vindt daar ook hoe u in contact komt met de groepen.