De gemeente ontvangt regelmatig verzoeken om woningsplitsing waarvoor de bestaande woning wordt vergroot. Hieronder leest u aan welke vorm van vergroting wij wel en waaraan wij geen medewerking verlenen. De gele stippellijnen geven de vergroting aan.

Vergroting van het hoofdgebouw door uitbreiding

Dit is mogelijk mits de inhoud van de woningen tesamen, na uitbreiding, maximaal 750 m3 bedraagt.

Vergroting van de woning door gebruik te maken van een bestaand bijgebouw

Het betreft de vergroting van de woning door bijvoorbeeld een bestaande schuur of bakhuisje via een (nieuw) tussenlid eraan te verbinden. Hieraan kan medewerking worden verleend onder de voorwaarde dat:

  • de inhoud van de woningen tesamen, op grond van de contouren van de woning, bijgebouw en tussenlid, maximaal 750 m3 bedraagt. Dus de gehele schuur en het tussenlid worden voor de woonfunctie aangewend.
  • het tussenlid altijd een verblijfsruimte (keuken, douche etc.) betreft. Dit wordt in een privaatrechtelijke overeenkomst of in een vergunning vastgelegd.   
  • in alle gevallen wordt advies gevraagd aan de welstandscommissie.

Ook als het bijgebouw direct grenst aan de woning, zonder interne doorgang, is woningsplitsing mogelijk. Hierbij geldt de volgende voorwaarde:

  • de inhoud van de woningen tesamen, op grond van de contouren van de woning en het bijgebouw, bedraagt maximaal 750 m3..

Vergroting van de woning door gebruik te maken van een bestaand bijgebouw is NIET mogelijk als het bijgebouw gedeeltelijk wordt aangewend voor woningvergroting.

Dit is vanwege handhaafbaarheid niet wenselijk. Het restant van de schuur kan immers zonder dat dit van buitenaf zichtbaar is (naderhand) bij de woninginhoud worden getrokken.  Dan ontstaat tevens een situatie waarbij de inhoud van de woningen tesamen, op grond van de contouren van de woning en het bijgebouw, groter is dan de maximaal toegestane 750 m3.

Wij verlenen ook geen medewerking als onderstaande situatie zich voordoet.