De gemeente Bronckhorst werkt in samenwerking met Bouwbedrijf Bruggink aan de woningbouwlocatie Halle - Tarwestraat. Er komen 11 woningen: 3 stuks voor seniorenwoningen en 8 stuks voor starterswoningen. 

Het plan aan de Tarwestraat kent 3 seniorenwoningen (één tweekappers en één vrijstaande) en 8 starters-woningen (twee tweekappers en 4 Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) rijenwoningen). 

  • Bouwbedrijf Bruggink realiseert hiervan de 3 seniorenwoningen en de 2 maal tweekappers starterswoningen.
  • De gemeente regelt de planontwikkeling van de 4 CPO starterswoningen. 

De gemeente stuurt in dit plan op woningbouw speciaal voor senioren en starters, omdat er van deze typen woningen te weinig zijn in Halle. De starterswoningen worden zo ontworpen dat er geen grote uitbreiding mogelijk is en ze nu en in de toekomst daadwerkelijk voor starters blijven. Het toevoegen van deze woningen en met name de starterswoningen is goed voor een leefbaar en vitaal Halle. Door toevoeging van deze woningen zijn er meer opties voor doorstroming en het vestigen van starters. 

Bestemmingsplanprocedure gestart

De bestemmingsplanprocedure Ontwerp bestemmingsplan 'Stedelijk gebied; Veegplan 2024-1A die nodig is voor de 11 nieuwbouwwoningen aan de Tarwestraat en de herbestemming van een bedrijf met detailhandel tot wonen aan de Dorpsstraat ligt ter inzage(externe link). Belanghebbenden hebben dan formeel de mogelijkheid te reageren. Naar verwachting behandelt de gemeenteraad in het voorjaar van 2024 de bestemmingsplanherziening. De gemeenteraad moet het bestemmingsplan vaststellen. Als de procedure meezit kan de bouw in het najaar 2024 starten. 

Om de bestemmingskaart te kunnen inzien, gaat u naar ruimtelijkeplannen.nl(externe link) en zoekt u op 'Dorpsstraat 93, Halle'. Vervolgens kijkt u onder 'bestemmingsplannen Stedelijk gebied; Veegplan 2024-1A".

Informatieavond

Op 22 maart 2023 was een informatiebijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is in dit woningbouwplan. Het verslag en de presentatie van deze bijeenkomst vindt u onderaan de pagina.

CPO project Tarwestraat Halle

Tijdens de algemene informatieavond van 22 maart deden wij de oproep om u te melden als u geïnteresseerd bent in bouwen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) voor één van de vier starterswoningen op de woningbouwlocatie Tarwestraat in Halle. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap wil eigenlijk niets anders zeggen dan dat u samen met een groepje mensen in een stichting een woonproject gaat realiseren. Binnen dit concept maakt u een gezamenlijk ontwerp en denkt u met elkaar na over een gemeenschappelijke woonomgeving binnen het woningbouwplan. De inschrijfmogelijkheid voor een CPO starterswoning via de gemeente is gesloten per 1 april 2023. Er hebben zich 28 personen aangemeld voor de 4 CPO starterswoningen. Met de inschrijvers nemen wij contact op.