De gemeente Bronckhorst werkt in samenwerking met Bouwbedrijf Bruggink aan de woningbouwlocatie Halle - Tarwestraat. Zoals het er nu uit ziet komen er 12 woningen: 4 stuks voor seniorenwoningen en 8 stuks voor starterswoningen.

Informatieavond

Op 22 maart was een informatiebijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is in dit woningbouwplan. Doel van de bijeenkomst was vertellen welke stappen er de afgelopen maanden zijn gezet, hoe het plan wordt uitgewerkt en een doorkijk te geven in de planning. Het verslag en de presentatie van deze bijeenkomst vindt u onderaan de pagina.

CPO project Tarwestraat Halle

Tijdens de algemene informatieavond van 22 maart deden wij de oproep om u te melden als u geïnteresseerd bent in bouwen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) voor één van de vier starterswoningen op de woningbouwlocatie Tarwestraat in Halle. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap wil eigenlijk niets anders zeggen dan dat u samen met een groepje mensen in een stichting een woonproject gaat realiseren. Binnen dit concept maakt u een gezamenlijk ontwerp en denkt u met elkaar na over een gemeenschappelijke woonomgeving binnen het woningbouwplan op de Tarwestraat in Halle. Aanmelden kon tot 22 april 2023. Met geïnteresseerden nemen wij binnenkort contact op.

Woonwensenonderzoek 2023 Halle en omgeving

Er zijn concrete mogelijkheden voor woningbouw in Halle. Samen met de dorpsbelangen onderzochten wat precies de actuele woonwensen in Halle, Halle-Heide en Halle-Nijman per leeftijdsgroep zijn. Binnenkort publiceren wij de resultaten van dit onderzoek.