Alle kavels in optie, plaatsing op wachtlijst mogelijk

Alle 13 kavels zijn in optie gereserveerd. Het kan voorkomen dat geïnteresseerden toch van koop afzien. Dan benaderen we belangstellenden op de wachtlijst. Mocht je nog op de wachtlijst willen staan, dan kan dat. Laat je gegevens achter via deze knop. 

Inschrijfformulier wachtlijst bouwkavel Ludger in Wichmond

Voorwaarden

De eis om levensloopbestendig te bouwen is vervallen. Alle andere geldende voorwaarden blijven van kracht. Meer informatie over de verkoopprijs en bouwmogelijkheden lees je in de verkoopbrochure

Op onderstaande afbeelding staan de kavels weergegeven. 

Inschrijvingsvoorwaarden

Je kunt alleen meedoen met de loting als je een woning gaat bouwen waarin je zelf gaat wonen. Bedrijven kunnen zich niet inschrijven en je kunt je ook niet intekenen voor een ander. Wanneer je gaat samenwonen of als samenwonend stel verhuist, accepteren wij één inschrijving. Onder samenwonen verstaan we: zij die in de BRP (basisregistratie personen) op één adres zijn ingeschreven of zij die van plan zijn zich in de toekomst op één adres in te schrijven. Wij gaan als gemeente de reserveringsovereenkomst en koopovereenkomst aan met de inschrijver. Het is niet mogelijk om op een later moment een partner toe te voegen. 

Bouwen in CPO

Voor de vrijstaande woning kies je zelf een architect en/of aannemer. Dit noemen we collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Bij CPO ben je samen met je medebouwer(s) zelf “projectontwikkelaar”. Dit is een intensief proces dat veel afstemming met je medebouwer(s) vereist. Tijdens het ontwikkel- en bouwtraject neem je gezamenlijk beslissingen. Natuurlijk bewaak je wel je eigen budget. Zo ontstaan er binnen ieders budget goede woningen, die voldoen aan de individuele wensen.

Meer informatie

De verkoopbrochure, De concept reserveringsovereenkomst, concept koopovereenkomst, algemene verkoopvoorwaarden en concept statuten CPO vindt u bij de bijlagen onderaan de pagina. 

Vervolg 

Als je een optie op een kavel hebt genomen, dan sluiten we een reserveringsovereenkomst. Je betaalt voor de optie € 500,-. Deze kosten betalen we je terug als je de kavel koopt. Je gaat vervolgens (samen met je medebouwers) aan de slag met het woningontwerp, de selectie van de architect en/of aannemer en andere zaken die met de bouw van jouw woning te maken hebben. Besluit je tijdens de optieperiode tot aankoop van de kavel? Dan teken je de koopovereenkomst. Als je na de optieperiode niet overgaat tot aankoop van de kavel dan krijg je de reserveringskosten niet terug. Je maakt dan niet langer aanspraak op de kavel. Wij bieden de kavel aan de eerstvolgende op de reservelijst voor deze kavel. 

Woningbouwplannen

Begin jaren ‘00 waren er al woningbouwplannen voor Ludger in Wichmond (onder de naam Wogt II). Vanwege de crisis in 2008 zijn niet alle woningen ontwikkeld en in 2017 is besloten om de bouwmogelijkheden op de resterende kavels weg te bestemmen. Dit vanwege de demografische ontwikkelingen (bevolkingskrimp). De tijden zijn veranderd, er is grote behoefte aan betaalbare duurzame woningen. Daarom pakken wij dit gebied opnieuw op voor woningbouw, maar wel met een andere invulling. Vanuit ons woonbeleid sturen we op meer senioren- en starterswoningen. 

In het gebied liggen nu 4 deelgebieden. De stedenbouwkundige opzet biedt ruimte voor 13 woningen, welke geschikt zijn voor starters- en senioren.

Informatiebijeenkomsten omwonenden

Op 8 november 2023 was er een inloopbijeenkomst voor de buurt en andere geïnteresseerden uit Wichmond over het inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Daarnaast spraken we over de lotingsprocedure voor uitgifte van de bouwkavels.  

Op 8 maart 2023 was er een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst gingen wij in gesprek over de plannen en konden buurtbewoners reageren. De reacties zijn gebundeld in een reactienota. Hierin kunt u lezen wat wij wel en niet meenemen in het bestemmingsplan en bij de verdere uitwerking van de plannen.  

Vervolgstappen

 1. Afgerond: Bestemmingsplan ter inzage

  Dit zal in de loop van juni 2023 zijn.

 2. Afgerond: Verkavelingsplan en inrichtingsplan

  De stedenbouwkundige opzet wordt uitgewerkt naar een verkavelingsplan en inrichtingsplan voor de openbare ruimte. 

 3. Afgerond: Voorbereiden kaveluitgifte

  Wij houden rekening met de wens van een aantal bewoners om collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) mogelijk te maken.

 4. Afgerond: Informatiebijeenkomst in het najaar

  Wij gaan in gesprek over het ontwerp van de openbare ruimte en geven een toelichting op de kaveluitgifte.

 5. Momenteel bezig: Kavelverkoop

  De kavelverkoop loopt. Alle kavels zijn in optie.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Tom Nieuwenhuis. Dit kan via email: info@bronckhorst.nl of tel.nr. (0575) 75 02 50.