Begin jaren ‘00 waren er al woningbouwplannen voor Ludger in Wichmond (onder de naam Wogt II). Vanwege de crisis in 2008 zijn niet alle woningen ontwikkeld en in 2017 is besloten om de bouwmogelijkheden op de resterende kavels weg te bestemmen. Dit vanwege de demografische ontwikkelingen (bevolkingskrimp). De tijden zijn veranderd, er is grote behoefte aan betaalbare duurzame woningen. Daarom pakken wij dit gebied opnieuw op voor woningbouw, maar wel met een andere invulling. Vanuit ons woonbeleid sturen we op meer senioren- en starterswoningen. 

In het gebied liggen nu 4 deelgebieden. De stedenbouwkundige opzet biedt ruimte voor 13 woningen, welke geschikt zijn voor starters- en senioren.

Bovenaanzicht Ludger Wichmond

Informatiebijeenkomst omwonenden

Op 8 maart 2023 was er een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst gingen wij in gesprek over de plannen en konden buurtbewoners reageren. De reacties zijn gebundeld in een reactienota. Hierin kunt u lezen wat wij wel en niet meenemen in het bestemmingsplan en bij de verdere uitwerking van de plannen.  

Vervolgstappen

 1. Momenteel bezig: Bestemmingsplan ter inzage

  Dit zal in de loop van juni 2023 zijn.

 2. Nog te doen: Verkavelingsplan en inrichtingsplan

  De stedenbouwkundige opzet wordt uitgewerkt naar een verkavelingsplan en inrichtingsplan voor de openbare ruimte. 

 3. Nog te doen: Voorbereiden kaveluitgifte

  Wij houden rekening met de wens van een aantal bewoners om collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) mogelijk te maken.

 4. Nog te doen: Informatiebijeenkomst in het najaar

  Wij gaan in gesprek over het ontwerp van de openbare ruimte en geven een toelichting op de kaveluitgifte.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Tom Nieuwenhuis. Dit kan via email: info@bronckhorst.nl of tel.nr. (0575) 75 02 50.