Woonvisie 2019-2025

Let op: Op dit moment worden niet alle woningbouwplannen in behandeling genomen. Zie de pagina Prioritering Woningbouw.

Ruimte voor wonen in Bronckhorst

We willen dat iedereen, jong en oud, goed kan wonen en kan blijven wonen. Daarom is in juli 2019 de nieuwe woonvisie ‘Ruimte voor wonen in Bronckhorst’ 2019-2025 vastgesteld door de gemeenteraad. U kunt de woonvisie lezen op overheid.nl. Meer betaalbare en duurzame woningen toevoegen voor starters, senioren en jonge gezinnen heeft de komende jaren prioriteit. Ook staan we voor uitdagingen op het gebied van wonen en zorg, onder andere doordat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen.

Omdat er op korte termijn behoefte is aan extra woningen, maken we tussen de periode 2020 en 2030 nog eens ruimte voor 1.700 – 2.200 woningen. We blijven zorgvuldig omgaan met het toevoegen van woningen en streven we naar de juiste woning voor de juiste doelgroep op de juiste plek. Bij het beoordelen van woningbouwplannen houden wij rekening met de behoefte en de situatie van de kernen en het buitengebied, de betaalbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. De woningen moeten goed passen in het landschap en aansluiten bij het karakter van de dorpen. Ook bieden we ruimte aan vernieuwende vormen van wonen, zoals collectieve, flexibele of tijdelijke woonvormen.

Elke kern of gebied binnen Bronckhorst heeft eigen karakteristieke kenmerken, waardoor ook de opgaven en aanpak kunnen verschillen. Alle trends op gebied van wonen en de woonbehoeften in Bronckhorst zijn verzameld in het adviesrapport Naar balans op de woningmarkt in Bronckhorst van bureau Stec. Dit rapport is voor ons ook een leidraad om de juiste afwegingen voor alle woonplannen in Bronckhorst te maken.