Zonnepark de Baakermat ligt aan de L. Dolfingweg in Baak en er liggen circa 5.300 zonnepanelen waarmee jaarlijks 2.118.000 kWh aan groene energie opgewekt wordt. Dit voorziet ruim 700 huishoudens van groene stroom. Met de aanleg van het zonnepark stoten we jaarlijks 1.300 ton minder CO2 uit. Dat maakt Baak met recht een groen en duurzaam dorp.

Bijdrage aan streven voor energieneutraal Bronckhorst

Het zonnepark in Baak is een mooie bijdrage aan het streven dat de gemeente dat Bronckhorst in 2030 energieneutraal is. Energieneutraal zijn, betekent dat we net zoveel energie op duurzame wijze opwekken in de gemeente als er wordt verbruikt in woningen en bedrijven. Daarom verlenen wij onze medewerking aan het plan. De gemeente blijft eigenaar van de grond.

In oktober 2017 was een eerste informatieavond met belangstellenden. In oktober 2019 is de omgevingsvergunning verleend en de subsidie vanuit het rijk is eind januari 2020 toegekend. In juli 2021 is de start de bouw van het zonnepark geweest. Op 13 november 2021 is het zonnepark officieel geopend.

Zorg voor natuur, aanzicht en recreatie

Bij het ontwerp van het zonnepark is veel aandacht en zorg besteed aan de natuur, biodiversiteit, het groene aanzicht en recreatie. Zo zijn de bestaande bomen en struiken rondom het park blijven staan. Dwars door het park is een recreatieve wandelroute met een informatiebord over de historie van de locatie en informatie over het zonnepark zelf. Dit is samen met Mooi Baak gemaakt. Bloemen- en kruidenmengsels zijn rond het zonnepark ingezaaid om de biodiversiteit te bevorderen.