Alle gemeenten moeten de Basisregistratie Personen (BRP) op orde hebben. Hierbij is de kwaliteit van goede adresgegevens van belang. Het is belangrijk dat alle inwoners op het juiste woonadres staan geregistreerd bij de gemeente. Alle aangesloten afnemers (pensioenfondsen, belasting etc.) moeten hierop kunnen vertrouwen.

De overheid wil de kwaliteit van adresgegevens verbeteren en zo fraude met adresgegevens bestrijden. De gemeente Bronckhorst is aangesloten bij de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Als er twijfel is aan een adres kan de gemeente een adresonderzoek starten.

U kunt uw gegevens altijd inzien op mijn.overheid.nl(externe link). Hier kunt u ook het aantal ingeschreven bewoners op uw woonadres bekijken. Als blijkt dat er een onjuiste inschrijving is op het adres, dan kunt u hiervan een melding maken op onze website.

Een adresonderzoek starten

Bij een adresonderzoek wordt gecontroleerd of perso(o)n(en) daadwerkelijk wonen op het adres waar diegene ingeschreven staat. We proberen op diverse manieren in contact te komen met de persoon die nog op het adres ingeschreven staat. We willen weten waar de persoon is.

Wij kunnen een adresonderzoek starten aan de hand van signalen die wij binnen krijgen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Hoe lang duurt het?

Een adresonderzoek duurt in de meeste gevallen maximaal 3 maanden.

Hoe kunt u een adresonderzoek voorkomen?

U bent verplicht om uiterlijk vijf dagen na uw verhuizing hiervan verhuisaangifte te doen. Als u geen aangifte doet proberen wij uw nieuwe verblijfplaats te achterhalen. Als u geen of onvoldoende informatie aanlevert, wijzigt de gemeente uw inschrijving in de BRP. Het kan zijn dat u wordt ingeschreven op uw nieuwe adres, maar het kan ook zijn dat u wordt geregistreerd met een onbekend adres.

Gevolgen registratie onbekend adres

  • U krijgt geen huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderbijslag meer.
  • Uw ziektekostenverzekering wordt stopgezet.
  • U kunt geen paspoort, ID-kaart of rijbewijs meer aanvragen.
  • U hebt geen recht meer op een uitkering en andere overheidsvoorzieningen.
  • Uw DigiD wordt geblokkeerd.

Extra informatie

Bekijk voor meer informatie over adresfraude ook de website van de Rijksoverheid(externe link).