Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat (of blijft) wonen. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. U kunt uw verhuizing ook al eerder doorgeven. Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van uw verhuizing. Uw verhuizing wordt op of kort na de opgegeven verhuisdatum doorgevoerd. Zodra uw verhuizing is verwerkt, ontvangt u hiervan een bevestiging. U kunt uw gegevens ook altijd inzien op mijn.overheid.nl

Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Geef uw verhuizing door

U kunt uw verhuizing online doorgeven. Na een correcte aanlevering van de benodigde informatie, nemen wij uw aangifte in behandeling.

DigiD linkVerhuizing doorgeven

Bij het doorgeven van uw verhuizing heeft u DigiD nodig. Heeft u geen DigiD? U kunt uw DigiD-inlogcode aanvragen op www.digid.nl. U kunt hier ook terecht voor vragen en antwoorden.

Welke stukken heeft u nodig voor het doorgeven van uw verhuizing?

 • Uw huur- of koopcontract van uw nieuwe woning. U moet de bladzijdes uploaden waarop uw namen, adres en ingangsdatum huur- /koopcontract en handtekeningen staan.
 • Gaat u bij iemand inwonen, dan heeft u (digitaal) een Verklaring van de hoofdbewoner nodig. In het verhuisformulier kan de hoofdbewoner toestemming geven. Hiervoor moet de hoofdbewoner ook inloggen met DigiD. Is het voor de hoofdbewoner niet mogelijk om tijdens het doorgeven van uw verhuizing in te loggen? Dan kunt u ook het pdf-formulier 'Verklaring van inwoning' invullen. Samen met een kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner stuurt u die dan (digitaal) naar ons op.
 • Gaat u verhuizen naar een verzorgings- of verpleeghuis? Dan kunt u een huur-/ of zorgovereenkomst uploaden.

Uw verhuizing wordt op of kort na de opgegeven verhuisdatum doorgevoerd. Zodra uw verhuizing is verwerkt, ontvangt u hiervan een bevestiging.

Verhuizen naar Nederland

Komt u (op)nieuw in Nederland wonen? Dan is het niet mogelijk om uw verhuizing digitaal door te geven. U moet daarvoor een afspraak maken. Lees voor meer informatie de pagina 'Verhuizen naar Nederland', zodat u voorbereid op uw afspraak komt.

DigiD linkAfspraak maken verhuizing naar Nederland

Van briefadres naar woonadres

Een verhuizing van briefadres naar een woonadres kunt u niet digitaal doorgeven. Hiervoor moet u langskomen in het gemeentehuis.

DigiD linkAfspraak maken

Emigreren naar het buitenland?

Informatie rondom vertrek naar het buitenland leest u op de pagina 'Emigratie doorgeven'.

Goed om te weten

U kunt uw verhuizing ook persoonlijk doorgeven bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Breng hierbij een geldig identiteitsbewijs mee en een kopie huur-/ koopcontract of schriftelijke toestemming hoofdbewoner (+ kopie identiteitsbewijs hoofdbewoner).

Afspraak maken

Opnieuw in Nederland komen wonen?

Dan is het digitaal doorgeven van uw verhuizing niet mogelijk. Lees voor meer informatie de pagina 'Verhuizen naar Nederland'.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is, is verplicht zelf de verhuizing door te geven
 • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 18 jaar, als deze nu op hetzelfde adres wonen en na de verhuizing ook op hetzelfde adres gaan wonen
 • Voor elkaar doorgeven als u op het zelfde adres woont:
  • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
  • Echtgenoten of geregistreerde partners
 • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
 • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.
 • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw verhuizing door.
 • Zit u in de gevangenis? Dan geeft een vertegenwoordiger van de gevangenis uw verhuizing door

Wie krijgt de gegevens van mijn verhuizing door?

De gemeente geeft uw verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Op www.wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u zien welke instanties dit zijn.

Hoe kan ik mijn gegevens controleren?

U kunt uw gegevens altijd inzien op mijn.overheid.nl. Hier kunt u ook het aantal ingeschreven bewoners op uw woonadres bekijken. Als blijkt dat er een onjuiste inschrijving is op het adres, dan kunt u hiervan een melding maken op onze website.