Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

De gemeente bewaart akten van levensgebeurtenissen. Bijvoorbeeld van een geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden. U kunt een afschrift of uittreksel van deze akten aanvragen bij de gemeente waar de akte is opgemaakt.

Afschrift burgerlijke stand aanvragen (met DigiD en iDeal)

Woont u in het buitenland en heeft u een eID? Gebruikt u dan het formulier 'Uittreksel burgerlijke stand(met eID)' om uw uittreksel aan te vragen bij gemeente Bronckhorst.

Na een correcte aanlevering van de benodigde informatie, krijgt u het uittreksel binnen 3 werkdagen per post thuis gestuurd. U hoeft hiervoor dus niet naar het gemeentehuis te komen. Vraagt u het bewijs liever niet online aan, lees dan de mogelijkheden onder 'Goed om te weten'.

Woont u in het buitenland en heeft u geen eID?

Als u in het buitenland woont en niet beschikt over een eID dan kunt u gebruik maken van onderstaande formulieren.

Kosten

Een afschrift uit de burgerlijke stand kost € 16,60.

Afschrift of uittreksel

Een afschrift is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Op een uittreksel BRP staan alleen de persoonsgegevens.

De burgerlijke stand is een afdeling van de gemeente. De burgerlijke stand maakt en bewaart officiële documenten van belangrijke gebeurtenissen. Deze documenten worden akten genoemd. Voorbeelden van akten:

 • geboorteakte
 • huwelijksakte
 • echtscheidingsakte
 • overlijdensakte

U kunt een afschrift of uittreksel van een akte aanvragen bij de gemeente waar de akte is gemaakt.

Hoe werkt het?

U vraagt een afschrift of uittreksel burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de akte is gemaakt. Geef aan waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt.

Een uittreksel aanvragen

U kunt voor de volgende personen een uittreksel aanvragen:

 • Voor uzelf.
 • Voor uw kind. Ook als hij of zij ouder is dan 16 jaar.
 • Voor iemand anders, als deze persoon u hiervoor machtigt. Dat kan in een brief waarin hij of zij opschrijft dat u toestemming krijgt om als gemachtigde op te treden.

Internationaal uittreksel

Een uittreksel burgerlijke stand is in meer talen verkrijgbaar. Geef bij uw aanvraag aan dat u een internationaal uittreksel wilt. Een afschrift burgerlijke stand is alleen verkrijgbaar in het Nederlands. Als u een afschrift in een andere taal nodig hebt, moet u het afschrift zelf laten vertalen door een beëdigde vertaler.

Iemand anders machtigen

Wanneer iemand anders de aanvraag voor u doet bij de gemeente, geeft u diegene een brief mee met daarin:

 • de reden waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt;
 • de naam van de gemachtigde;
 • uw handtekening;
 • de handtekening van de gemachtigde.

Goed om te weten

Persoonlijk aanvragen

U kunt het uittreksel ook persoonlijk aanvragen bij de publieksbalie aan de Elderinkweg 2, Hengelo. Neemt u hiervoor een geldig identiteitsbewijs mee.

Afspraak maken voor afschrift burgerlijke stand

Machtigen voor afhalen

U kunt ook iemand machtigen het uittreksel voor u af te halen bij de publieksbalie. De gemachtigde moet meerderjarig zijn. Gebruikt u hiervoor het formulier 'Machtiging voor aanvragen of ophalen uittreksel of verklaring'. Bij de aanvraag heeft u de geldige identiteitsbewijzen van u en van de gemachtigde nodig.