Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

  • Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt.
  • Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder.

Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

Asbestwegwijzer

Als u niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kijkt u op de Asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Een overzicht van gecertificeerde bedrijven vindt u bij Ascert.

Sloopmelding doen

Als u asbest gaat verwijderen moet u een sloopmelding doen. Doe de melding minimaal 4 weken voordat u asbest gaat verwijderen. Nadat u de sloopmelding heeft ingediend stuurt de gemeente u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding.

Pilot sloop overbodige gebouwen in het buitengebied

Gemeente Bronckhorst heeft een pilot om het slopen van overbodige gebouwen in het buitengebied te stimuleren. De verwachting is dat vanwege schaalvergroting in de landbouw veel gebouwen in het buitengebied overbodig worden. Deze leegstaande gebouwen die u niet (meer) gebruikt kosten u als eigenaar geld. Sloop is een manier om deze kosten te beperken én verpaupering door leegstaande gebouwen te voorkomen. Informatie over de pilot vindt u op Pilot sloop overbodige gebouwen in het buitengebied.

Waar laat ik mijn asbest?

Particulieren mogen maximaal 35 m2 geschroefde platen waarin de asbestvezels hecht gebonden zijn (geen dakleien)verwijderen of vloertegels of niet gelijmde vloerbedekking met asbest. Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. Na het verwijderen van het asbest moet u de asbest afvoeren naar een recycleplein.