Attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn)

Een attestatie de vita is een internationaal bewijs waaruit blijkt dat u in leven bent. Dit bewijs hebt u bijvoorbeeld nodig als uw buitenlandse levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt. Een attestatie de vita is in het Nederlands en in het Frans. Hierin staan uw naam, uw adres en een verklaring dat u op dat moment leeft. Het bewijs is 6 maanden geldig.

Hebt u een bewijs van in leven zijn alleen in Nederland nodig? Dan kunt u een ‘bewijs van in leven zijn’ aanvragen.

Persoonlijk aanvragen

Het internationale bewijs moet persoonlijk aangevraagd worden. Wij werken op afspraak.

Afspraak maken

Breng een geldig identiteitsbewijs mee en eventueel de brief van de buitenlandse pensioen-instantie.

Kosten

Een Attestatie de Vita kost € 16,60. Als u het nodig heeft voor een buitenlands pensioenfonds dan is het kosteloos, brengt u dan wel de brief van de buitenlandse instantie mee.