Soms hebt u een bewijs nodig waaruit blijkt dat u in leven bent. Bijvoorbeeld als uw levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt.

Een verklaring van in leven zijn vraagt u aan bij de gemeente. Burgemeester en wethouders van uw gemeente geven deze verklaring af, waarin wordt verklaard dat de persoon volgens de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) in leven is. Deze verklaring is alleen in Nederland te gebruiken. Bij de aanvraag van de verklaring voor het pensioenfonds is het nodig een kopie van de brief van het pensioenfonds mee- of na te sturen. Hierin moet vermeld staan dat het bewijs kosteloos door de gemeente wordt afgegeven.

U kunt kiezen uit:

  • verklaring voor het pensioenfonds
  • verklaring voor andere doeleinden

Verklaring in leven zijn (met DigiD en iDeal)

Na een correcte aanlevering van de benodigde informatie, krijgt u de verklaring (per post) binnen 3 werkdagen thuis gestuurd. U hoeft hiervoor dus niet naar het gemeentehuis te komen.

Kosten

Een verklaring van in leven zijn ten behoeve van het pensioenfonds is kosteloos, als dit duidelijk in de brief van het pensioenfonds vermeld staat. Voor alle andere doeleinden (bijvoorbeeld lijfrente) bedragen de kosten € 15,40.

Attestatie de Vita

Heeft u het bewijs voor een instelling in het buitenland nodig? Vraag dan het internationale bewijs 'attestatie de vita' aan.

Goed om te weten

U kunt de verklaring ook persoonlijk aanvragen bij de publieksbalie aan de Elderinkweg 2, Hengelo. Wij werken op afspraak.

Neemt u hiervoor uw geldige identiteitsbewijs mee.

Machtigen

Wilt u iemand anders machtigen om voor u een bewijs van in leven zijn af te halen, dan heeft deze gemachtigde bij zijn bezoek aan de gemeente nodig:

  • Een brief waarin de reden van uw aanvraag staat en waarin u toestemming geeft aan de gemachtigde om voor u een bewijs van in leven zijn af te halen. Deze brief dient door u en de gemachtigde ondertekend te zijn. U kunt hiervoor ook gebruik maken van het formulier 'Machtiging'.
  • Geldige identiteitsbewijzen van u en van de gemachtigde