De programmabegroting en taakveldenbegroting 2023 - 2026 is als website beschikbaar. Neem eens een kijkje.

Naar de website 'Programmabegroting 2023 - 2026'

Taakveldenbegroting 2023 - 2026

In onderstaande video leggen burgemeester en wethouders uit welke kansen een ontwikkelingen ze zien voor de komende jaren, met het Programmaplan ‘23-’26. Inwoners, verenigingsbesturen, (belangen)organisaties en ondernemers gingen met hen in gesprek en gaven hun focus en aanvullingen mee. De gemeente maakt vervolgens keuzes en stelt kaders. “Juist nú, in een tijd van onzekerheden, investeren we in de vitaliteit en kracht van onze Bronckhorster samenleving.”