De begrotingscyclus bestaat in Bronckhorst uit de volgende onderdelen:

  • (meestal) een perspectiefnota
  • een programmabegroting
  • twee tussentijdse rapportages
  • de jaarstukken

Wilt u meer weten over de genoemde onderdelen en wat het doel van een begrotingscyclus is, lees dan de pagina 'Uitleg over de begrotingscyclus'.