Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Bijvoorbeeld kosten voor rechtsbijstand of bewindvoering.

Het moet gaan om noodzakelijke kosten die niet tot de normale kosten van het bestaan horen én die u niet zelf kunt betalen. Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de gemeente.

Bijzondere bijstand aanvragen (met DigiD of eHerkenning niveau 2+)

De gemeente beoordeelt vervolgens of u recht hebt op bijzondere bijstand. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met één van de sociale teams.

Besluitvorming

De hele procedure duurt maximaal 8 weken, gerekend vanaf de datum van aanvraag, inclusief ontvangst van alle gevraagde gegevens. Tegen het besluit op uw aanvraag kunt u bezwaar maken.

Nodig bij aanvraag

 • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
 • bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
 • omschrijving van de bijzondere kosten.

Formulierenhulp

Vindt u het moeilijk een formulier in te vullen en gegevens te verzamelen? Dan kunnen wij de hulp van een vrijwilliger van Schuldhulpmaatje of Humanitas inschakelen. 

Goed om te weten

Komt u hiervoor in aanmerking?

Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen. Het soort inkomen en uw leeftijd spelen geen rol. Wel wordt rekening gehouden met de hoogte van uw inkomen en uw vermogen. Het moet gaan over bijzondere kosten. Als het gaat over medische kosten wordt gekeken of de zorgverzekeraar de kosten kan vergoeden. Is in het kader van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg geen vergoeding mogelijk dan kan ook geen bijzondere bijstand worden verleend. Voordat u de kosten maakt en betaalt moet u eerst de beslissing op uw aanvraag afwachten.

Bij een aanvraag voor bijzondere bijstand wordt het volgende bekeken:

 • hebt u de kosten ook echt gemaakt?
 • zijn de kosten noodzakelijk?
 • kunt u de kosten niet (geheel) zelf betalen?
 • is er geen andere instelling die de kosten vergoedt, zoals uw zorgverzekeraar?

Eigen aandeel

Ook als u geen minimuminkomen heeft, kunt u voor bijzondere bijstand in aanmerking komen. Uw inkomen kan een uitkering zijn van de gemeente of van een andere instantie, een salaris of een pensioen. Als uw inkomen hoger is dan de voor u geldende bijstandsnorm dan moet u meestal een deel van de kosten zelf betalen. Hoeveel dit is, hangt af van de hoogte van uw inkomen en van uw gezinssamenstelling.

Bewaar de bewijzen

Bewaar alle rekeningen en bonnen goed! U krijgt alleen bijzondere bijstand als u kunt laten zien dat u de kosten echt maakt.

Lening

 • Heeft u een inkomen op minimumniveau, dan kunt u in eerste instantie terecht bij de stadsbankoostnederland.nl voor een lening.
 • Als u daar geen lening krijgt, dan kan de gemeente besluiten u een lening te geven.
 • Soms bestaat bijzondere bijstand uit een lening, in elk geval voor duurzame gebruiksgoederen met een lange levensduur, zoals koelkasten, bedden, vloerbedekking.
 • De hoogte van de aflossing van de lening hangt af van uw inkomen en de hoogte van de voor u geldende bijstandsnorm.

Ook interessant voor u?