Samen aan de slag in de Bloemenbuurt: bestaande woningen duurzaam en energiezuinig maken én een klimaatbestendige en groene leefomgeving. Zo wordt de Bloemenbuurt een wijk van de toekomst!

In de vijf straten in de Bloemenbuurt is de gemeente met behulp van de subsidies vergeven door de Provincie al bezig met het toekomstbestendig maken van de openbare ruimte. De gemeente wil hier een vervolg aan geven voor de gehele Bloemenbuurt.

Ook ProWonen investeert fors in de woningen in Dahlia-, Zonnebloem-, Zinnia- en Asterstraat in Zelhem door de woningen te verduurzamen. De gemeente Bronckhorst sluit daarbij aan en knapt deze straten op om zo de leefbaarheid en samenhang in de wijk te versterken.

Reconstructie openbare ruimte

Wat gaat er gebeuren?

We vervangen de riolering en de bestrating. Ook leggen we een tweede riool aan voor de aparte afvoer van regenwater. Dat doen we in de Dahlia-, Zonnebloem-, Zinnia, Papaver en Asterstraat. Eind juli 2023 zijn de werkzaamheden gereed. In het najaar van 2023 planten we nieuwe bomen en groen.

Definitief ontwerp

In overleg met de buurt maakten we ontwerpen voor de bestrating en inrichting. Het conceptontwerp voor de asterstraat wordt eind mei definitief. De definitieve ontwerpen (en concept Asterstraat) vindt u onderaan deze pagina in de bijlagen.

Uitgangspunten bij ontwerpkeuzen

Bij het ontwerp hanteerden we onderstaande uitgangspunten

 • De huidige situatie is erg versteend, verouderd en het parkeren is ongeorganiseerd
 • Het 1-richtingsverkeer blijft en voor de parkeernorm houden we 1,4 parkeervak per woning aan
 • We kiezen voor langsparkeren i.p.v. schuinparkeren. Met langsparkeren is het ontwerp effectiever, er komt meer ruimte voor parkeren beschikbaar. Zie hiervoor ook de extra variant die we maakten voor de Zonnebloemstraat
 • Voor het berekenen van het aantal parkeervakken gebruikten we, volgens de norm, standaardafmetingen voor parkeervakken
 • We kiezen voor een zogenoemde oprijband als opsluiting van de rijbaan. (Zie de afbeeldingen bij de bijlagen hieronder) Een alternatief is de trottoirband. We kiezen voor een oprijband omdat daardoor meer ruimte voor parkeren beschikbaar is. Een oprijband komt tussen de parkeervakken en de rijbaan. Een trottoirband komt tussen het parkeren en het trottoir. Een oprijband zorgt voor een visuele versmalling van de rijbaan, ook als er geen auto’s geparkeerd zijn. Dit zorgt voor meer snelheidsremming. Nadeel van een oprijband is wel dat auto’s op gelijke hoogte komen met het trottoir, waardoor auto’s eenvoudiger op het trottoir geparkeerd kunnen worden. Dit foutparkeren is natuurlijk niet gewenst. Een oprijband pas volgens ons beter in een woonstraat, dit oogt vriendelijker.

Op onderstaande kaart ziet u hoe de werkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd en in welke periode.

Overzicht werkzaamheden bloemenbuurt
 • Fase 1B+1C --> gereed
 • Fase 2B+ 2C --> gereed
 • Fase 1A+ 2A + 3ABC in uitvoering start bestrating eind mei (week 22)
 • Fase 4 --> start 5 juni (week 23)
 • Fase 5 --> gestart, gereed eind mei (week 22)
 • Fase 6A + B --> start 19 juni (week 25)
 • Eind juli 2023 alles gereed
 • Najaar 2023 aanplant bomen en groen

Wat gaan we dus de komende tijd doen?

 • Aanpassing riool Papaverstraat en stukje Cosmeastraat. We vervangen het riool in de Papaverstraat (vanaf de Zinniastraat tot de Cosmeastraat) en Cosmeastraat van Papaverstraat tot Toonkweg, waar we een wadi maken. Ook leggen we daar een extra riool aan voor de afvoer van regenwater
 • Herinrichting Zinniastraat, Papaverstraat en Asterstraat
 • In najaar 2023 aanplant bomen en groen.

Zie tekeningen en ontwerp in onderstaande bijlage(n).

Duurzaamheidssubsidie

Woningeigenaren van de Bloemenbuurt in Zelhem kunnen nu tot 75% subsidie krijgen als zij in actie komen en een labelsprong maken met hun huis. Dit is mogelijk door een rijkssubsidie die de gemeente voor deze buurt heeft aangevraagd. Zo kan een woning eenvoudig duurzaam en energieneutraal worden en kan op de energiekosten worden bespaard.

De subsidie kan worden aangevraagd voor verduurzaming van de woning. Denk aan het aanbrengen van isolatie, dubbel glas, warmtepompen en zonnepanelen. Ook het nemen van kleine energiebesparende maatregelen zoals tochtstrippen, radiatorfolie, LED lampen en energiezuinige apparatuur valt onder de subsidiemogelijkheden. Voorwaarde is wel dat de woning minimaal een label B registratie krijgt of drie labels verbetert. Naast subsidie voor energiemaatregelen is er een kleinere subsidie beschikbaar voor het levensloopbestendig maken van de woning, voor afkoppeling van regenwater, het verwijderen van asbest van daken en het wegwerken van achterstallig onderhoud.

Aanvragen Duurzaamheidssubsidie op de website van Agem(externe link)

Voor de Bloemenbuurt is een bedrag van 1,1 miljoen euro beschikbaar, verdeeld over 10 jaar. Daarnaast financieren de provincie en de gemeente ook een deel. De bedoeling is dat er voor 2,2 miljoen euro aan maatregelen wordt genomen in zeker 250 woningen van de ongeveer 440 particuliere woningen in de hele Bloemenbuurt.

De buurt in actie

De Bloemenbuurt Zelhem is Wijk van de Toekomst: duurzaam wonen in een klimaatbestendige en prettige leefomgeving. De bewoners, de buurtwerpgroep, diverse lokale en regionale partners, ProWonen en de gemeente werken hier samen aan. De ervaringen die hiermee opgedaan worden, dienen als voorbeeld voor andere buurten in de gemeente.

Meer lezen over de samenwerking, inspirerende voorbeelden en handige tips? Kijk dan op www.Op-Morgen.nl/Bloemenbuurt(externe link).

Wadi voor regenwater

Wadi Bloemenbuurt Zelhem - veldje tussen de Toonkweg en de Orchideestraat

Het veldje tussen de Toonkweg en de Orchideestraat in de Bloemenbuurt in Zelhem is ingericht als wadi. Een wadi is een greppel of verlaging in het groen. Bij extreme regenbuien kan regenwater hierin worden opgevangen. Daarna kan het water door infiltratie in de bodem zakken. Het veldje is daarvoor gedeeltelijk verdiept. Voetballen en spelen is hier gewoon mogelijk, alleen bij extreme buien zal er tijdelijk water in de wadi staan.

Bekijk de plattegrond van de Bloemenbuurt waarop de wadi is aangegeven.

Waarom een wadi?

De Bloemenbuurt in Zelhem is een Buurt van de toekomst. Door klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met extreme regenbuien én droogte. Bij de herinrichting van de Bloemenbuurt houden we hier natuurlijk rekening mee. Onder het nieuwe straatwerk in de Bloemenbuurt komt een infiltratieriool, om regenwater op te vangen. Het relatief schone regenwater wordt dan niet meer afgevoerd via het riool, maar zakt terug in de bodem. Zo gaan we ook droogte tegen. Bij zeer heftige regenbuien kan het infiltratieriool de hoeveelheid water echter soms niet verwerken. Om overstromingen te voorkomen is er een overloop naar een zogenaamde wadi. Met een wadi is de Bloemenbuurt nog klimaatbestendiger.

Vragen?

Wilt u meer weten over wadi’s of andere maatregelen voor het klimaat, kijk dan op
www.klimaatadaptatienederland.nl(externe link). Hier vindt u tips over wat u zelf kunt doen in eigen tuin, om te helpen uw omgeving klimaatbestendig te maken. Denk aan het afkoppelen van het regenwater van uw dak. Hiervoor is subsidie beschikbaar.

Op Morgen, voor ons klimaat

Op Morgen is een platform waar we onze krachten bundelen voor een beter klimaat. Omdat we samen verantwoordelijk zijn voor een duurzame toekomst voor onze (klein)kinderen. In Bronckhorst zijn al veel mooie initiatieven. Laten we deze verhalen delen en elkaar inspireren om samen in actie te komen voor de toekomst. Op Morgen is voor iedereen die groen, duurzaam en toekomstbestendig denkt en vooral ook doet!

Op morgen, voor ons klimaat

Bijlage(n)