Als u een huis gaat kopen heeft u soms gegevens nodig over het huis en de grond. Hieronder leest u waar u deze gegevens kunt raadplegen.

Welke activiteiten zijn toegestaan

Het kan belangrijk zijn dat u weet welke activiteiten zijn toegestaan. In een omgevingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Bijvoorbeeld of activiteiten voor een bedrijf of wonen zijn toegestaand.

Het omgevingsplan geeft antwoord op vragen zoals:

  • Mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden?
  • Hoe mag een stuk grond gebruikt worden?
  • Mogen wegen worden aangelegd?
  • Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied?

Het omgevingsplan kunt u digitaal inzien via het omgevingsloket (regels op de kaart).

Omgevingsplan digitaal inzien

Bodemkwaliteit

Door zowel overheid als bedrijfsleven is de afgelopen jaren veel gedaan om de bodemkwaliteit in kaart te brengen en te verbeteren. Via het Bodemloket krijgt u inzicht in de bij de overheid bekende gegevens. Ook ziet u waar vroeger (bedrijfs)activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen omdat ze de bodemkwaliteit beïnvloed kunnen hebben.

Naar de website van het Bodemloket

Asbest

Asbest werd vroeger veel gebruikt als bouwmateriaal. Sinds 1994 is het verboden asbest te gebruiken. Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Op de site van de provincie Gelderland is een asbestkansenkaart beschikbaar. Op basis van onder andere de leeftijd van gebouwen en een beoordeling op basis van luchtfoto’s is hier een inschatting gemaakt van de mogelijke aanwezigheid van asbest. De kaart is niet gebaseerd op asbestinventarisatierapporten.

Bekijk de asbestdakenkaart van provincie Gelderland

Aanvullende gegevens

Kunt u informatie niet vinden in het omgevingsplan, op de bodemkwaliteitskaart of de asbestkansenkaart dan kunt u contact op nemen met de gemeente.

Contact opnemen met de gemeente

Ook interessant voor u?