Deelname aan sport- en cultuuractiviteiten in Bronckhorst ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. Dat willen we graag zo houden en nog liever verbeteren. Het meedoen via sport en cultuur is belangrijk om anderen te ontmoeten en het is goed voor de gezondheid. De gemeente ondersteunt scholen en verenigingen hierbij met de inzet van zogenaamde combinatiefunctionarissen.

Combinatiefunctionarissen leggen verbindingen tussen sport en onder andere onderwijs, welzijn, cultuur en buitenschoolse opvang. Hun uitdaging is sportverenigingen te versterken, kunst en cultuur naar mensen toe te brengen en het aanbod van sport en bewegen te vergroten.

Ze kunnen begeleiden bij en adviseren over sportlessen op school en op de club, maar ook als het gaat om het besturen van een vereniging (denk aan het zoeken naar en behouden van vrijwilligers/bestuursleden en informeren over wet- en regelgeving).

Ze organiseren bijeenkomsten en cursussen voor verenigingen over actuele thema’s. Ook spelen ze een belangrijke rol bij het bevorderen van een gezond gewicht. Vaak vervult het onderwijs een centrale rol: de combinatiefunctionarissen hebben met alle scholen in Bronckhorst regelmatig contact. Door samenwerken met scholen, (sport)verenigingen en de combinatiefunctionarissen zijn leerlingen actief aan de slag met onder andere bewegen en muziek.

Ideeën delen, behoefte aan ondersteuning?

Verenigingen die behoefte hebben aan ondersteuning kunnen vrijblijvend een gesprek aanvragen met de coördinator van de combinatiefunctionarissen. Hiervoor kunt u bellen met ons centrale telefoonnummer: (0575) 75 02 50.