Responsible disclosure

Gemeente Bronckhorst vindt de veiligheid van haar systemen belangrijk. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die wij treffen kan het voorkomen dat er een zwakke plek is. Wanneer u een zwakke plek in één van onze systemen ontdekt, vernemen wij dit graag van u, zodat wij zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze systemen en daarmee onze klanten beter te beschermen.

Door het maken van een melding zal de gemeente Bronckhorst uw melding overeenkomstig onderstaande afspraken afhandelen.

Wij vragen u

 • uw bevindingen te mailen naar informatiebeveiliging@bronckhorst.nl. Versleutel uw bevindingen met onze PGP-sleutel (zie bijlage onderaan deze pagina) om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt.
 • het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen.
 • het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen.
 • geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.  
 • voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven

 • Wij reageren zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen vijf werkdagen, op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Wij delen de ontvangen melding altijd met de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). Zo borgen wij dat gemeenten hun ervaringen op dit vlak met elkaar delen.
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen over de melding.
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen, of gevolg te geven aan een rechterlijke uitspraak.
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker.

Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

We danken u voor uw hulp.

Dit beleid is mede geïnspireerd op en deels overgenomen van het voorbeeld op responsibledisclosure.nl.