Het zijn mijn gegevens, wat kan ik ermee?

U hebt het recht de gemeente Bronckhorst te vragen welke persoonsgegevens zij van u vastlegt en verwerkt. U hebt het recht deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te beperken, te laten verwijderen of over te dragen. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking.

Bent u jonger dan 16 jaar of staat u onder curatele? Dan kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u vragen om uw privacyrechten te laten gelden.

Het verstrekken van de informatie gebeurt kosteloos, tenzij verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn. Dan mag een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht ofwel het verzoek worden geweigerd.

De gemeente mag niet onder alle omstandigheden gegevens aanpassen, verwijderen of doorsturen. Bijvoorbeeld om de nationale of openbare veiligheid te waarborgen of om de bescherming van rechten en vrijheden van anderen. Binnen de wettelijke bepalingen zal de gemeente een gemotiveerd besluit nemen. We streven er naar om u binnen 4 weken te antwoorden.

Op onderstaande pagina's leest u wat de mogelijkheden zijn en hoe u een verzoek in kunt dienen.