Wethouder GBB

  • Wonen
  • Vitale kernen
  • Ruimtelijke ordening
  • Omgevingswet
  • Regionale samenwerking

Gebiedsbestuurder voor Bronckhorst Oost

E-mail: e.gosselink@bronckhorst.nl

Nevenfuncties

Social media