Geef je mening over de tijdelijke landbouwsluis op de Wehlsedijk

Op 20 maart 2023 plaatsten we een landbouwsluis op de Wehlsedijk bij Laag-Keppel, tussen de ophaalbrug over de Oude IJssel en de TOP (toeristische opstap plaats). Deze tijdelijke sluis is onderdeel van een proef. Woon of werk je in de omgeving of rijd je regelmatig over de N814? We zijn benieuwd naar je ervaringen en voeren daarom een belevingsonderzoek uit. Je kunt je mening geven via moventem.nl/landbouwsluis(externe link). Invullen kan t/m 20 juni 2023.

De oplossing voor de verkeersoverlast op de Dorpsstraat en de Hummeloseweg in Laag-Keppel is gevonden. Een klankbordgroep met vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers en dorpsraden uit Keppel, Eldrik, Hummelo en Drempt zocht in het hele gebied rond deze vier kernen naar oplossingen. Want de oplossing voor het ene verkeersprobleem mag niet leiden tot problemen op andere wegen in het gebied. Alle oplossingen waren bespreekbaar, behalve heel grootschalige aanpassingen of nieuwe wegen.

Op 12 april 2022 overhandigde de klankbordgroep zijn advies aan provincie en gemeente.

De oplossing bestaat uit drie onderdelen

 • Onderdeel Laag-Keppel en Hummelo
  Voor het doorgaand verkeer sluiten wij de op- en afrit op de rotonde tussen Laag-Keppel en Hummelo richting Laag-Keppel af. Er kan dus geen verkeer meer van de N314 naar Laag-Keppel of van Laag-Keppel naar de N314. Er komen aanpassingen, zodat lokaal verkeer tussen Laag-Keppel en Hummelo en vice versa mogelijk blijft. Hiervoor gaan we de fietsoversteek gebruiken. Uiteraard gebeurt de inrichting op een manier die ook veilig is voor de fietsers.  
   
 • Onderdeel Laag-Keppel en Eldrik
  Wij sluiten de N814 tussen Laag-Keppel en Eldrik af voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van landbouwverkeer. Dit gebeurt via een landbouwsluis, die ofwel direct na de TOP of ter hoogte van de gemeentegrens met Doetinchem komt. De definitieve plek gaan we via proefplaatsingen bepalen. De uitkomst kan ook nog zijn dat we besluiten dat er geen landbouwsluis komt. De proef start 20 maart. De complete planning ziet u op de website van de provincie(externe link). Daarnaast komt er ook een landbouwsluis in de Barlhammerweg. Verkeer vanuit Wehl kan dan geen gebruik meer maken van de route door Laag-Keppel, maar moet via Doetinchem of Didam rijden.
   
 • Onderdeel Zomerweg in Achter-Drempt
  Naar verwachting gaat er tussen de N317 bij Doesburg en de N314 (Hummelo – Toldijk) meer verkeer rijden over de Zomerweg. Dat vraagt om het herinrichten van de Zomerweg voor het verbeteren van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de bebouwde kom van Achter-Drempt.

Gebiedsgerichte aanpak

Provincie Gelderland en gemeente Bronckhorst stelden een gebiedsgerichte aanpak voor om de impasse rond de aanpak op de provinciale en gemeentelijke weg te doorbreken. De klankbordgroep kreeg alle ruimte om met voorstellen te komen. Gemeente en provincie leverden ontbrekende informatie over verkeerscijfers aan, lieten zien wat de gevolgen waren van de voorgestelde oplossingen op andere wegen en maakten schetsontwerpen om de klankbordgroep inzicht te geven in de ruimtelijke impact van aangedragen oplossingen.  

Projectgroep

Medewerkers van de gemeente en de provincie vormen samen een projectgroep. De gemeente verzorgt het omgevingsmanagement en is aanspreekpunt. De provincie Gelderland doet de aansturing van het project. Actuele info over het project vindt u op de website van provincie Gelderland(externe link).

Omgevingsmanager

Woont u in het gebied? Voor vragen kunt u ook terecht bij Peter van der Meulen, omgevingsmanager, p.vandermeulen@bronckhorst.nl