Op 21 augustus 2023 plaatst de provincie Gelderland een tijdelijke landbouwsluis op de Keppelseweg in Laag-Keppel, net voor de rotonde Eldrikseweg/Barlhammerweg. Alleen landbouwvoertuigen en (brom)fietsers kunnen deze landbouwsluis passeren. De proef met de tijdelijke landbouwsluis maakt onderdeel uit van het project Gebiedsgerichte aanpak Hummelo/Laag-Keppel. Dit is de tweede proef met een landbouwsluis. De eerste landbouwsluis lag aan de Wehlsedijk van 20 maart tot 20 juni 2023. Deze is nu verwijderd. Inwoners en weggebruikers konden via een belevingsonderzoek hun mening geven. Deze enquête is gesloten. Binnenkort starten wij een nieuw belevingsonderzoek voor de tijdelijke landbouwsluis op de Keppelseweg. Info volgt.

Planning

De aanleg van de tijdelijke landbouwsluis start op 21 augustus. Daarna wordt de sluis in gebruik genomen als proef. Uiterlijk 20 november 2023 wordt de tijdelijke sluis verwijderd.

Omleiding doorgaand verkeer

Voor de werkzaamheden en de proef sluiten we de Keppelseweg af vanaf 21 augustus. Dit doen we voor de veiligheid en om de proef te kunnen uitvoeren en monitoren. Het doorgaande gemotoriseerde verkeer leiden we om in beide richtingen. Dit geven we aan met bebording. Fietsers kunnen gedurende de werkzaamheden gebruik blijven maken van het fietspad.

Meten is weten

We willen met deze proef de effecten van het afsluiten van de N814 voor het doorgaande verkeer op de overige wegen in het gebied inzichtelijk maken. Dit doen we door in de praktijk te meten. We meten met telslangen die we op het wegdek monteren. De uitkomsten van de metingen geven inzicht of de aannames vanuit de berekeningen in de praktijk ook zo zijn. Naast de verkeerstellingen met de telslangen, voeren we op twee momenten een belevingsonderzoek uit.

Op 12 april 2022 overhandigde de klankbordgroep zijn advies aan provincie en gemeente.

De oplossing bestaat uit drie onderdelen

 • Onderdeel Laag-Keppel en Hummelo
  Voor het doorgaand verkeer sluiten wij de op- en afrit op de rotonde tussen Laag-Keppel en Hummelo richting Laag-Keppel af. Er kan dus geen verkeer meer van de N314 naar Laag-Keppel of van Laag-Keppel naar de N314. Er komen aanpassingen, zodat lokaal verkeer tussen Laag-Keppel en Hummelo en vice versa mogelijk blijft. Hiervoor gaan we de fietsoversteek gebruiken. Uiteraard gebeurt de inrichting op een manier die ook veilig is voor de fietsers.  
   
 • Onderdeel Laag-Keppel en Eldrik
  Wij sluiten de N814 tussen Laag-Keppel en Eldrik af voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van landbouwverkeer. Dit gebeurt via een landbouwsluis, die ofwel direct na de TOP of ter hoogte van de gemeentegrens met Doetinchem komt. De definitieve plek gaan we via proefplaatsingen bepalen. De uitkomst kan ook nog zijn dat we besluiten dat er geen landbouwsluis komt. De proef start 20 maart. De complete planning ziet u op de website van de provincie(externe link). Daarnaast komt er ook een landbouwsluis in de Barlhammerweg. Verkeer vanuit Wehl kan dan geen gebruik meer maken van de route door Laag-Keppel, maar moet via Doetinchem of Didam rijden.
   
 • Onderdeel Zomerweg in Achter-Drempt
  Naar verwachting gaat er tussen de N317 bij Doesburg en de N314 (Hummelo – Toldijk) meer verkeer rijden over de Zomerweg. Dat vraagt om het herinrichten van de Zomerweg voor het verbeteren van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de bebouwde kom van Achter-Drempt.

Gebiedsgerichte aanpak

Provincie Gelderland en gemeente Bronckhorst stelden een gebiedsgerichte aanpak voor om de impasse rond de aanpak op de provinciale en gemeentelijke weg te doorbreken. De klankbordgroep kreeg alle ruimte om met voorstellen te komen. Gemeente en provincie leverden ontbrekende informatie over verkeerscijfers aan, lieten zien wat de gevolgen waren van de voorgestelde oplossingen op andere wegen en maakten schetsontwerpen om de klankbordgroep inzicht te geven in de ruimtelijke impact van aangedragen oplossingen.  

Projectgroep

Medewerkers van de gemeente en de provincie vormen samen een projectgroep. De gemeente verzorgt het omgevingsmanagement en is aanspreekpunt. De provincie Gelderland doet de aansturing van het project. Actuele info over het project vindt u op de website van provincie Gelderland(externe link).

Omgevingsmanager

Woont u in het gebied? Voor vragen kunt u ook terecht bij Peter van der Meulen, omgevingsmanager, p.vandermeulen@bronckhorst.nl