Aan en op de Zomerweg ervaren bewoners van Voor- en Achter-Drempt veel verkeersoverlast. De verwachting is dat door de geplande verkeersmaatregelen rond Hummelo en Keppel(externe link) de verkeersoverlast in Drempt gaat toenemen. De bewoners van Voor- en Achter-Drempt hebben een werkgroep Verkeer gevormd en denken actief met ons mee over oplossingen.

De werkgroep Verkeer en gemeente hebben in november 2022 samen de knelpunten langs en op de Zomerweg geïnventariseerd. De grootste knelpunten zijn:

  • Hoge verkeerssnelheid
  • Overlast door drempels en plateaus
  • Wateroverlast na buien

Samen met de werkgroep gaan we de knelpunten op de Zomerweg binnen de bebouwde kom van Achter-Drempt aanpakken. Bureau Roelofs uit Den Ham ondersteunt de gemeente en werkgroep om tot een ontwerp te komen.

Wat willen we behouden en verbeteren:

  • De functie van de weg blijft onveranderd: de weg is voor bereikbaarheid van aanwonenden en de bedrijven en doorgaand verkeer
  • Het beeld van de weg past bij de omgeving en het dorpse karakter van Achter-Drempt
  • Het ontwerp zorgt voor een hoger veiligheidsgevoel van de weggebruikers en meer woongenot en leefbaarheid bij aanwonenden
  • Afkoppelen hemelwater op riool van de woningen aan de Zomerweg

Afkoppelen regenwater

De Zomerweg in de bebouwde kom van Achter-Drempt krijgt ook een extra rioolstelsel voor de afvoer en het infiltreren van regenwater. Het regenwater wordt daardoor gescheiden van het huishoudelijk afvalwater. Dit noemen we afkoppelen van regenwater. Dit project pakken we gelijk mee met de herinrichting van de Zomerweg.

U kunt meehelpen om de wateroverlast te verminderen door het regenwater van uw perceel vast te houden in uw tuin of ook af te voeren via het nieuwe regenwaterriool. De afkoppelcoach van Konink Civiel Advies uit Lichtenvoorde neemt contact op met aanwonenden voor het bespreken van de mogelijkheden. Aanwonenden hebben hierover een brief gekregen.

Kijk voor inspiratie eens op www.op-morgen.nl(externe link) of www.weetvanwater.nl(externe link)

Planning

  • Augustus 2023: Definitief ontwerp
  • September t/m december 2023: Bestekvorming en aanbesteding
  • 2024: Uitvoering

Informatie

Er komen inloopbijeenkomsten voor bewoners en belangstellenden. Uitnodigingen volgen o.a. via de gemeentepagina in het huis-aan-huisblad Contact en social media van de gemeente.   
Woont u in het gebied? Voor vragen kunt u ook terecht bij Peter van der Meulen, omgevingsmanager, p.vandermeulen@bronckhorst.nl.