De uitvoering

Dusseldorp infra sloop milieutechniek begint vanaf 27 mei met de werkzaamheden aan de Zomerweg. De weg in de bebouwde kom van Achter-Drempt krijgt o.a.

 • Nieuwe verharding
 • Nieuw hemelwaterafvoer-systeem
 • Nieuwe straatverlichting
 • Nieuwe verkeersmaatregelen
 • Nieuwe beplanting

Zie voor volledig plan het definitief ontwerp

Aanspreekpunt van Dusseldorp voor dit project: omgevingsmanager Romy Elferink, tel. 06 39 33 81 72, r.elferink@dusseldorp.nu.

Impressie nieuwe situatie

Volg het werk via de bouwapp

De uitvoering van het project gebeurt in een aantal fases. Zie hiervoor de planning. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden maken wij gebruik van de BouwApp. Via deze app brengen we u op de hoogte van onze werkzaamheden. Daarnaast kunt u makkelijk contact met ons opnemen als u vragen of opmerkingen heeft. 

Zo vindt u het project in de BouwApp: 

 • Download de bouwapp in de App Store of Play Store
 • Zoek in de app via het loepje in de onderste balk naar: Herinrichting Zomerweg Achter-Drempt. 
 • Tik op het plusje om het project te volgen.
 • Selecteer een gewenste doelgroep.
 • Klaar! U bent nu altijd als eerste op de hoogte van nieuws over de werkzaamheden

Waarom deze herinrichting?

Aan en op de Zomerweg ervaren bewoners van Voor- en Achter-Drempt veel verkeersoverlast. De verwachting is dat door de geplande verkeersmaatregelen rond Hummelo en Keppel de verkeersoverlast in Drempt gaat toenemen. De bewoners van Voor- en Achter-Drempt hebben een werkgroep Verkeer gevormd en denken actief met ons mee over oplossingen.

De werkgroep Verkeer en gemeente hebben in november 2022 samen de knelpunten langs en op de Zomerweg geïnventariseerd. De grootste knelpunten zijn:

 • Hoge verkeerssnelheid
 • Overlast door drempels en plateaus
 • Wateroverlast na buien

Wat willen we behouden en verbeteren:

 • De functie van de weg blijft onveranderd: de weg is voor bereikbaarheid van aanwonenden en de bedrijven en doorgaand verkeer
 • Het beeld van de weg past bij de omgeving en het dorpse karakter van Achter-Drempt
 • Het ontwerp zorgt voor een hoger veiligheidsgevoel van de weggebruikers en meer woongenot en leefbaarheid bij aanwonenden
 • Afkoppelen hemelwater op riool van de woningen aan de Zomerweg

Definitief ontwerp en reacties bekijken 

Onderaan deze pagina vind u de stukken en ontwerpen die bij dit project horen. 

Planning

 1. Nog te doen: December 2024

  Uitvoering gereed

 2. Nog te doen: Medio juni - november 2024

  Uitvoering van de fasen 1 t/m 10. 

  Bekijk de fases van de herinrichting op deze kaart.

 3. Nog te doen: 2024

  Uitvoering start 10 juni

 4. Afgerond: Oktober 2023 t/m februari 2024

  Bestekvorming en aanbesteding

 5. Afgerond: Augustus 2023

  Definitief ontwerp

 6. Afgerond: Schetsontwerp en reacties

  Op 9 mei was de informatieavond voor inwoners

Afkoppelen regenwater

De Zomerweg in de bebouwde kom van Achter-Drempt krijgt ook een extra rioolstelsel voor de afvoer en het infiltreren van regenwater. Het regenwater wordt daardoor gescheiden van het huishoudelijk afvalwater. Dit noemen we afkoppelen van regenwater. Dit project pakken we gelijk mee met de herinrichting van de Zomerweg.

U kunt meehelpen om de wateroverlast te verminderen door het regenwater van uw perceel vast te houden in uw tuin of ook af te voeren via het nieuwe regenwaterriool. De afkoppelcoach van Konink Civiel Advies uit Lichtenvoorde neemt contact op met aanwonenden voor het bespreken van de mogelijkheden. Aanwonenden hebben hierover een brief gekregen.

Kijk voor inspiratie eens op www.op-morgen.nl of www.weetvanwater.nl

Informatie

Er komen inloopbijeenkomsten voor bewoners en belangstellenden. Uitnodigingen volgen o.a. via de gemeentepagina in het huis-aan-huisblad Contact en social media van de gemeente. Woont u in het gebied? Voor vragen kunt u ook terecht bij Peter van der Meulen, omgevingsmanager, p.vandermeulen@bronckhorst.nl.

Bijlage(n)