Inwoners en organisaties in Bronckhorst hebben zoveel goede ideeën, maar weten niet altijd hoe ze die ideeën kunnen uitvoeren. Het zou toch mooi zijn als we van inwoners uit een kern weten wat ze willen en kunnen en hen dan kunnen helpen om initiatieven te ontwikkelen.

Een aantal van onze medewerkers, we noemen hen gebiedsambtenaren, heeft daarom als extra taak meer contact te zoeken in de kernen en een schakel te zijn in de samenleving, tussen inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeente. Ze kunnen u als sparringspartner bijvoorbeeld de weg wijzen naar geschikte locaties, mogelijke samenwerkingspartners, financieringsmogelijkheden, etc.

Daarbij bepalen zij niet wat er gaat gebeuren in uw woonomgeving, dat doet u als inwoner of organisatie zelf. Maar de gemeente is graag betrokken, draagt een steentje bij, en waar wij verplichtingen hebben vervullen wij die natuurlijk.

Dus...durf te vragen! Onze gebiedsambtenaren zijn er voor u! Bijvoorbeeld als u:

  • ideeën heeft voor uw woonomgeving, maar niet weet bij wie u terecht kunt voor hulp om uw idee verder uit te werken
  • iemand nodig heeft om mee te denken over het organiseren van een bijeenkomst/activiteit
  • wilt weten wat er in omliggende dorpen gebeurt als het gaat om uw plannen/initiatieven en hoe u daarvan kunt leren of er wellicht bij aan kunt haken

Bekijk alvast een aantal van de initiatieven waar onze gebiedsambtenaren een rol hebben gespeeld.

Bel, mail of kom langs! De gebiedsambtenaren zijn er voor u!

De gebiedsambtenaren werken veelal in duo’s en in vijf gebieden.

  • Bronckhorst Noord: Vorden, Kranenburg, Wichmond/Vierakker
  • Bronckhorst Oost: Zelhem, Halle en Varssel
  • Bronckhorst Zuid: Hummelo, Voor- en Achter-Drempt en Hoog- en Laag-Keppel, Eldrik
  • Bronckhorst West: Steenderen, Bronkhorst, Toldijk, Olburgen, Baak en Rha
  • Bronckhorst Midden: Hengelo, Keijenborg, Veldhoek en Velswijk

Zie hieronder per gebiedsambtenaar in welk gebied hij/zij actief is.

Hun werkwijze kan per gebied verschillen. Dit is afhankelijk van de vraag uit een dorp en wat er speelt. We sluiten aan bij wat er is, maar zoeken ook nieuwe netwerken op. In Vorden zijn bijvoorbeeld ondernemers erg actief. In andere dorpen heb je dorpsbelangenorganisaties die zich inzetten voor de belangen van de inwoners. Gesprekken vinden plaats in de dorpen zelf, bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten

Wie zijn de gebiedsambtenaren en hoe kunt u ze bereiken?