Hondenspeelveldje in Hengelo

Ze misten in hun dorp een veld waar honden ongestoord kunnen spelen, rennen en hun energie kwijt kunnen. Enkele hondenbezitters sloegen na een oproep op facebook de handen ineen en kwamen bij onze gebiedsambtenaren om de mogelijkheden te bespreken. De gemeente stelde een locatie beschikbaar aan de Varsselseweg bij het dorpsbos en een kleine vergoeding, waarmee ze naast andere sponsorgelden onder meer het mooie omheinde hekwerk neerzetten. De aanleg regelde de groep helemaal zelf naar eigen wens en natuurlijk ontbrak een feestelijke opening niet.

Bankje buitengebied Baak

Een inwoner van het buitengebied van Baak benaderde onze gebiedsambtenaren, omdat zijn huis langs een wandelroute loopt en hij wel een bankje wilde plaatsen op zijn terrein waar wandelaars even uit kunnen rusten en extra genieten van het landschap. De gebiedsambtenaren konden een bijdrage leveren voor een bankje van inheems onbehandeld hout en een prullenbak. De bewoner onderhoudt beide. Het bankje en wat beplanting eromheen is geplaatst met behulp van enkele jongeren uit het AZC in Zutphen. Een mooie aanwinst voor het buitengebied.

De ‘Boekenbarg’ in Vierakker

Uit een enquête onder inwoners met het thema leefbaarheid bleek dat het verdwijnen van de bibliotheek aandachtspunt was. Een werkgroep van inwoners nam het initiatief tot een openbare boekenkast aan de Beeklaan in Vierakker. Samen hebben zij een kast gemaakt in de vorm van een hooiberg met daarin een boekenkast, de zogeheten ‘Boekenbarg’. De boeken in de kastjes zijn gratis beschikbaar voor alle dorpsbewoners, langskomende wandelaars en fietsers. Mensen mogen boeken meenemen naar huis en later terugzetten of er een ander boek voor terug plaatsen. Onder de ‘Boekenbarg’ staat een bankje waar u ook rustig een boek kunt lezen en elkaar kunt ontmoeten. Gebiedsambtenaren Ineke en Theo brachten dit initiatief binnen de gemeentelijke organisatie onder de aandacht en hielpen met het verkrijgen van de juiste vergunningen.

Stroomlijnen wandelroute Cuypersroute in Kranenburg

De DBO in Kranenburg vroeg aandacht voor verschillende verbeterpunten aan de Cuypersroute in hun dorp. Gebiedsambtenaren Theo Janssen en Ineke Maciag organiseerden een wandeling met de DBO langs de route om de aandachtspunten te inventariseren. Theo maakte foto’s van bijvoorbeeld kapotte bankjes en problemen met de berm. Deze werden doorgespeeld naar de collega’s van de buitendienst en aangepakt.

Bankje in Hengelo

Een aantal ouderen uit Hengelo, dat vaak een lokaal ommetje loopt, kwam bij de gebiedsambtenaren met een vraag over het gemis van een zitbankje. Zij bespraken dit vervolgens op het gemeentehuis. Met medewerking van de eigenaar van het aangrenzende perceel, die toestemming gaf om voor de bereikbaarheid over zijn terrein te rijden, hebben medewerkers van onze buitendienst de inwoners blij kunnen maken en een mooie bank geplaatst. Op de aangegeven voorkeursplek langs het paadje tussen de Menkhorstweg en de Slotsteeg in Hengelo. Inmiddels wordt geregeld gebruik gemaakt van dit heerlijke rustplekje.

Buurttuin in Zelhem

Bewoners van Het Verzet in Zelhem hadden de wens om de groenstrook tussen hun huizen om te toveren tot een buurttuin. De strook werd gebruikt als hondentoilet en parkeerplaats. Ze gingen met hun vraag naar onze gebiedsambtenaren. De gemeente heeft mogelijkheden om beplanting voor groenstroken te leveren als een buurt het onderhoud zelf gaat doen. Daar moesten goede afspraken over worden gemaakt, omdat de buurt uit veel seniorenwoningen bestaat. Maar het naoberschap is er groot en dat lukte. Het Verzet is een prachtige buurttuin rijker.

Trapveldje aan de Lindeselaak in Wichmond

Twee sportieve jongens uit Wichmond benaderden gebiedsambtenaren Ineke en Theo over een trapveldje. In Wichmond is een woonwijk met veel kinderen, die graag met elkaar voetbalden op een veld. Een groep van ca. 16 kinderen beleefde er dagelijks veel plezier, lekker buiten sportief zijn in plaats van voor een scherm zitten. Het veldje werd echter ook gebruikt door de stugge veer cross en voor de kermis. Hoewel de gemeente het steeds opnieuw inzaaide en zij dan een aantal maanden niet konden voetballen, bleef het toch een knollenveldje. Onze gebiedsambtenaren brachten het idee van de jongens voor een veldje op een nieuwe plek onder de aandacht van betrokken collega’s bij de gemeente, brachten de partijen in het dorp bij elkaar, zoals de dorpsbelangenorganisatie, de kermiscommissie en het bestuur van de stugge veer cross en bewaakten de voortgang van het proces. Met als resultaat dat samen met alle partijen een nieuw trapveldje is gerealiseerd aan de Lindeselaak in het dorp.

Buurttuin ‘De Eerste Stap’ in Halle

Inwoners van Halle hebben de schouders gezet onder de realisatie van een buurttuin op het braakliggende terrein bij de Kerkstraat waar vroeger het kinderdagverblijf zat. De tuin is een aanwinst voor mens en dier. Er zijn vogel- en insectvriendelijke planten en struiken aangeplant en er is een bankje geplaatst waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Ook zijn er een aantal boomstammen door de gemeente geleverd waarop kinderen kunnen spelen. De buurt voert zelf het beheer en onderhoud van de buurttuin uit. Gebiedsambtenaren hebben de werkgroep Aantrekkelijkheid Halle begeleid bij het proces.

Fototegel in Hengelo

Een inwoner van Hengelo wees onze gebiedsambtenaren op een onjuiste plaatsaanduiding van de voormalige synagoge op het herdenkingsmonument aan de Synagogestraat in Hengelo. De gebiedsambtenaren bespraken dat in het gemeentehuis. In nauw overleg met de oudheidkundige vereniging is besloten dat de gemeente een fototegel toevoegt aan de fototegelroute. De tegel is vlak vóór het herdenkingsmonument geplaatst. De tekst onder de foto vermeldt dat de synagoge er schuin tegenover heeft gestaan. Zo wordt recht gedaan aan de historische feiten.

Trimvoorzieningen in Hertenbosch in Baak

De eigenaar van het Hertenbosch kwam met het plan om een baan met twintig trimtoestellen aan te leggen in het bos. Gebiedsambtenaar Arie Vries hielp en ondersteunde de eigenaar van het bos bij het proces en het zoeken naar financiering. De gemeente droeg zelf ook een financieel steentje bij, omdat de toestellen bijdragen aan een gezonde leefstijl, wat een van onze speerpunten is.

Borden tegen hardrijden

Bewoners van de Lamstraat in Toldijk baalden ervan dat automobilisten te hard rijden door hun straat. Op de weg mag maximaal 60 kilometer per uur worden gereden, maar automobilisten rijden dikwijls harder. Voor de buurt is 30 al hard genoeg. Een aantal bedrijven aan die straat heeft nu borden geplaatst waarop gevraagd wordt rekening te houden met de buurt. Gebiedsambtenaar Arie Vries organiseerde met onze verkeerskundige een paar bijeenkomsten voor en met de buurt. Hier zijn de vragen in kaart gebracht en oplossingen aangedragen.