Op 10 februari 2021 organiseerden we een expertavond over gezondheid. Lex Groenewold en Jaap de Wolf van de GGD Noord- en Oost-Gelderland gaven een stand van zaken op de relatie tussen windmolens en geluid, gezondheid en gezondheidsbeleving. Geert Draaijers van de Commissie m.e.r. legde uit hoe gezondheidseffecten worden meegenomen in een milieueffectrapportage. Wilt u het webinar terug kijken? Dat kan via Youtube.

Achtergrondinformatie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in oktober 2018 de richtlijnen omgevingsgeluid uitgebracht. Deze WHO-richtlijnen zijn een advies en zijn bedoeld om de schadelijke gezondheidseffecten door geluid, zoals een verstoorde slaap en hinder, te verminderen. Volgens het RIVM zou het Nederlandse beleid kunnen worden verbeterd door het aan te passen aan de nieuwe inzichten van de WHO. Wilt u meer weten over de WHO-richtlijnen voor omgevingsgeluid (2018) lees dan de Motie Schonis en de WHO-richtlijnen voor omgevingsgeluid (2018) (05-06-2020).

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doet onderzoek naar de gezondheidseffecten van het geluid van windturbines. Het RIVM verzamelt, analyseert en evalueert de wetenschappelijke literatuur over het effect van windturbines op ervaren hinder, slaapverstoring, hart- en vaatziekten en de stofwisseling. Lees er meer over op de website van het RIVM, waar ook de factsheet ‘Gezondheidseffecten van windturbinegeluid’ is gepubliceerd.

Recente Kamerstukken

Tweede Kamerleden hebben vragen gesteld over dit onderwerp. De regering heeft hier antwoord op gegeven. Zie onderstaande Kamerstukken.

Informatie over de milieueffectrapportage

Een Milieueffectrapportage brengt de milieugevolgen van een plan of project in beeld voordat er een besluit over is genomen. Zo kan de overheid die het besluit neemt de milieugevolgen bij haar afwegingen betrekken.

Benieuwd naar welke informatie daarin wordt opgenomen of welke onderwerpen erin worden beschreven? Lees dan: Wat staat er in een milieueffectrapport?