Aan en op de Zomerweg ervaren bewoners van Voor- en Achter-Drempt veel verkeersoverlast. De verwachting is dat door de geplande verkeersmaatregelen rond Hummelo en Keppel(externe link) de verkeersoverlast in Drempt gaat toenemen. De bewoners van Voor- en Achter-Drempt hebben een werkgroep Verkeer gevormd en denken actief met ons mee over oplossingen.

De werkgroep Verkeer en gemeente hebben in november 2022 samen de knelpunten langs en op de Zomerweg geïnventariseerd. De grootste knelpunten zijn:

 • Hoge verkeerssnelheid
 • Overlast door drempels en plateaus
 • Wateroverlast na buien

Wat willen we behouden en verbeteren:

 • De functie van de weg blijft onveranderd: de weg is voor bereikbaarheid van aanwonenden en de bedrijven en doorgaand verkeer
 • Het beeld van de weg past bij de omgeving en het dorpse karakter van Achter-Drempt
 • Het ontwerp zorgt voor een hoger veiligheidsgevoel van de weggebruikers en meer woongenot en leefbaarheid bij aanwonenden
 • Afkoppelen hemelwater op riool van de woningen aan de Zomerweg

Definitief ontwerp digitaal bekijken 

Op 21 september 2023 was een inloopbijeenkomst waar inwoners van Drempt en andere belangstellenden het definitief ontwerp, afbeeldingen van het groen en de materialen die we gaan gebruiken konden bekijken. Medewerkers van de gemeente en van Roelofs gaven toelichting. Ook was de afkoppelcoach aanwezig om vragen over het afkoppelen en opvangen van regenwater te beantwoorden. 

Schetsontwerp en reacties

Op 9 mei was de informatieavond voor inwoners van Achter-Drempt over de herinrichting van de Zomerweg in de bebouwde kom van Achter-Drempt. Hier deelden we het schetsontwerp van de Zomerweg. De presentatie en de visualisatie(externe link) van hoe het er straks uit komt te zien kunt u hier bekijken. 

Planning

 1. Afgerond: Schetsontwerp en reacties

  Op 9 mei was de informatieavond voor inwoners

 2. Afgerond: Augustus 2023

  Definitief ontwerp

 3. Momenteel bezig: Oktober 2023 t/m februari 2024

  Bestekvorming en aanbesteding

 4. Nog te doen: 2024

  Uitvoering

Afkoppelen regenwater

De Zomerweg in de bebouwde kom van Achter-Drempt krijgt ook een extra rioolstelsel voor de afvoer en het infiltreren van regenwater. Het regenwater wordt daardoor gescheiden van het huishoudelijk afvalwater. Dit noemen we afkoppelen van regenwater. Dit project pakken we gelijk mee met de herinrichting van de Zomerweg.

U kunt meehelpen om de wateroverlast te verminderen door het regenwater van uw perceel vast te houden in uw tuin of ook af te voeren via het nieuwe regenwaterriool. De afkoppelcoach van Konink Civiel Advies uit Lichtenvoorde neemt contact op met aanwonenden voor het bespreken van de mogelijkheden. Aanwonenden hebben hierover een brief gekregen.

Kijk voor inspiratie eens op www.op-morgen.nl(externe link) of www.weetvanwater.nl(externe link)

Informatie

Er komen inloopbijeenkomsten voor bewoners en belangstellenden. Uitnodigingen volgen o.a. via de gemeentepagina in het huis-aan-huisblad Contact en social media van de gemeente. Woont u in het gebied? Voor vragen kunt u ook terecht bij Peter van der Meulen, omgevingsmanager, p.vandermeulen@bronckhorst.nl.

Bijlage(n)