Soms is werken in een reguliere baan door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking (nog) niet mogelijk, ook niet met extra begeleiding en ondersteuning. Misschien is werken in een beschutte werkomgeving dan iets voor u. Een beschutte werkplek is een werkplek waar u onder begeleiding en/of aangepaste omstandigheden werkt. De gemeente kan u helpen bij het vinden van een beschutte werkplek.

U kunt ook op zoek gaan naar een vorm van dagbesteding waarbij u aan het werk gaat. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of helpen bij een zorgboerderij.

Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor beschut werk?

  • U neemt zelf contact op met het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen).
  • Of u meldt zich bij één van de sociale teams van de gemeente. Dat kan op verschillende manieren: binnenlopen, bellen of een contactformulier invullen. Samen met de consulent bekijkt u dan wat voor u de beste oplossing is. Als de consulent denkt dat beschut werk voor u nodig zou kunnen zijn, dan vraagt de gemeente een advies aan bij het UWV.

Naar de contactmogelijkheden van de sociale teams

Hoe het werkt

  • Er wordt contact opgenomen met het UWV. Dit doet u zelf of een consulent doet dit voor u.
  • Het UWV beoordeelt of u tot de doelgroep van beschut werk hoort. Het UWV geeft binnen 8 weken een advies aan de gemeente.
  • Naar aanleiding van dit advies hoort u van de gemeente wat de volgende stap is. Als u tot de doelgroep behoort, gaat de gemeente met u op zoek naar een passende werkplek.

Werkgever?

Bent u werkgever en wilt u binnen uw bedrijf graag werken met mensen met een arbeidsbeperking? Neem dan contact op met onze jobcoach.

Goed om te weten

Werkcarrousel Bronckhorst

De Werkcarrousel leer- en werkcentrum wordt gecoördineerd en uitgevoerd door Laborijn. Momenteel zijn de gemeente Bronckhorst en Laborijn in gesprek om te onderzoeken of een structurele uitvoering tot de mogelijkheden behoort.

Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen in de werkcarrousel aan de slag. Deze kandidaten worden enkele maanden intensief begeleid in een vertrouwde setting waarbij zij de mogelijkheden krijgen om benodigde certificaten, diploma’s te behalen. Hiermee vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt. De kandidaten worden in staat gesteld om via detachering door te groeien naar, in eerste instantie, begeleid werk. Het doel van de werkcarrousel is om kandidaten uiteindelijk door te laten stromen naar onbegeleid regulier werk.

De werkcarrousel is een tussenstap voor kandidaten die wel in staat zijn om bepaalde werkzaamheden te verrichten, maar nog niet zelfstandig aan de slag kunnen vanwege een taalachterstand, ontbrekende werkvaardigheden of andere belemmeringen. Het doel van de werkcarrousel is om deze problemen op te lossen door zowel persoonlijke begeleiding als een onderwijsmogelijkheid en praktijkervaringsplek aan te bieden. De kandidaten kunnen na hun opgedane ervaring onder begeleiding van een jobcoach bij een deelnemend bedrijf aan de slag.