Inwoners met een laag inkomen, wonend in een sociale huurwoning kunnen in aanmerking komen voor een éénmalige huurverlaging. Inwoners die in 2021 een laag inkomen hadden zijn hier per brief over geïnformeerd. Heeft u de afgelopen zes maanden een laag inkomen, dan heeft u misschien geen brief ontvangen, maar wel recht op huurverlaging. U kunt dan tot 31 december 2024 een huurverlaging aanvragen.

Voorwaarden voor huurverlaging

  • U huurt een sociale huurwoning via ProWonen of Sité;
  • Uw kale huur is hoger dan € 575,03 per maand;
  • U heeft een laag inkomen;
  • U huurt een zelfstandige woning (geen kamer);
  • U bent voor 1 maart 2023 ingeschreven en woonachtig in de woning waarvoor u huurverlaging aanvraagt.

Inkomensgrenzen voor huurverlaging

Samenstelling huishoudenJaarinkomen
1 persoon€ 23.250,00
1 persoon met AOW€ 24.600,00
2 of meer personen€ 30.270,00
2 of meer personen (minimaal 1 AOW(€ 32.730,00


LET OP: inkomen van inwonende kinderen jonger dan 27 jaar telt niet mee.

Bekijk hier de speciale voorbeeldbrief voor het aanvragen van de huurverlaging. 

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de formulieren? Dan kunnen wij hierin ondersteunen.