Het huwelijk en geregistreerd partnerschap regelen voor de partners de wettelijke kant van het samenleven. Waar in de tekst wordt gesproken over huwelijk of trouwen, wordt tevens bedoeld geregistreerd partnerschap of laten registreren van het partnerschap.

Wat moet u doen?

Als u wilt trouwen in de gemeente Bronckhorst moet u beiden een melding van uw voorgenomen huwelijk indienen. Voordat u dit doet moet u het volgende hebben geregeld:

 1. Locatie: U heeft contact opgenomen met uw gewenste (gemeentelijke) trouwlocatie of deze nog beschikbaar is op uw gewenste dag en tijdstip. Dit is niet nodig wanneer u trouwt in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u in de melding voorgenomen huwelijk uw gewenste datum en tijdstip kiezen. Op de pagina 'Trouwlocaties in Bronckhorst' vindt u alle informatie over onze trouwlocaties. Ook wanneer u wilt trouwen op een eigen locatie.
 2. Trouwambtenaar: Op de pagina 'Trouwambtenaren in Bronckhorst' krijgt u alvast een eerste indruk van de trouwambtenaren. Als u een voorkeur heeft, dan kunt u dit in de melding van uw voorgenomen huwelijk aangeven. Wij nemen contact op met de betreffende trouwambtenaar of hij/zij beschikbaar is op uw dag. Ook leest u hier wat u moet doen wanneer u kiest voor een trouwambtenaar uit een andere gemeente.
 3. Getuigen: U weet wie uw getuigen zijn (minimaal 2, maximaal 4). Deze namen moet u doorgeven. Kiest u voor getuigen van de gemeente, dan hoeft u niets in te vullen.

Welke documenten heeft u nodig?

Bij het melden van uw voorgenomen huwelijk heeft u onderstaande (digitale) documenten nodig. Bereid dit alvast voor.

 • Kopie identiteitsbewijzen van u beide.
 • Kopie identiteitsbewijzen van de getuigen.
 • Een bevestiging van de huwelijkslocatie (m.u.v. de trouwzaal / raadzaal in het gemeentehuis). Wilt u op een zelfgekozen locatie trouwen, dan heeft u een ingevulde overeenkomst nodig. Dit formulier kunt u vinden onderaan de pagina Trouwlocaties in Bronckhorst.

Melding voorgenomen huwelijk maken

Als u de locatie heeft geregeld kunt u een melding van uw voorgenomen huwelijk indienen.

 1. U moet samen een melding van uw voorgenomen huwelijk indienen en beiden in het bezit zijn van DigiD.Heeft u geen DigiD? U kunt uw DigiD-inlogcode aanvragen op www.digid.nl(externe link). Kunt u geen gebruikmaken van DigiD, neem dan contact met ons op per mail.
 2. Zodra u het digitale formulier hebt ingevuld en verzonden, gaan wij uw melding beoordelen.
 3. U ontvangt van ons een bevestigingsbrief zodra wij uw melding hebben ontvangen en gecontroleerd hebben of uw melding volledig is en er geen belemmeringen zijn. Is dit niet het geval, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

DigiD linkNaar de melding voorgenomen huwelijk

Kosten

Op de pagina 'Alle kosten rondom het huwelijk of partnerschap op een rij' staat een overzicht van de kosten die de gemeente in rekening brengt voor het voltrekken van een huwelijk en een aantal andere producten.

Kosteloos trouwen

Kosteloos trouwen en partnerschapsregistratie is wettelijk gezien mogelijk. In de gemeente Bronckhorst kan dit op maandagmorgen om 09.00 uur en 09.30 uur. Tenminste één van de partners moet inwoner van Bronckhorst zijn. Het gaat dan om een korte bijeenkomst zonder toespraak waarbij maximaal 16 personen (inclusief bruidspaar en getuigen) aanwezig kunnen zijn.

Achternaam kind veranderen bij huwelijk

Als u een huwelijk aangaat met de andere ouder van uw kind, kunt u eenmalig en alleen op deze dag opnieuw een naamskeuze doen voor uw kind. Laat ruim van tevoren aan de trouwgemeente weten dat u de achternaam van uw kind(eren) wilt veranderen.

Buitenlandse nationaliteit

Heeft één van beide partners niet de Nederlandse nationaliteit, neemt u dan voor meer informatie eerst telefonisch contact met ons op via (0575) 75 02 50.

Trouwen in Bronckhorst en beide woonachtig in het buitenland

Als u beiden buiten Nederland woont en één van u heeft de Nederlandse nationaliteit, dan moet u de melding van voorgenomen huwelijk in Den Haag doen. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij de gemeente Den Haag. Neemt u wel vast contact met ons op om datum, tijd en locatie vast te leggen.

Goed om te weten

Om te kunnen trouwen meldt u dit tenminste 4 weken voor de datum van uw huwelijk. Deze melding blijft 1 jaar geldig. Voorheen werd dit ondertrouw of aangifte genoemd.

Voorwaarden om te kunnen trouwen

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Toestemming vragen om te mogen trouwen

Zijn u en uw partner allebei 16 of 17 jaar? Of is één van u beiden 16 of 17? U hebt toestemming nodig van de ouders of voogd in de volgende situaties:

 • De vrouw is zwanger
 • De vrouw heeft al een kind

U hebt toestemming nodig van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in de volgende situaties:

 • U en uw partner zijn allebei 16 of 17 jaar en de vrouw is niet zwanger.
 • U of uw partner is jonger dan 16 jaar en de vrouw is zwanger of heeft een kind.
 • U wilt trouwen met uw adoptiebroer of adoptiezus.

Burgerlijk en kerkelijk huwelijk

De huwelijkssluiting bij de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Een kerkelijk huwelijk mag pas worden voltrokken nadat de (aanstaande) echtgenoten eerst een burgerlijk huwelijk hebben gesloten.

Huwelijksvormen

Wij raden u aan ook de regels voor het huwelijksvermogen samen door te nemen. Informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid(externe link). U kunt ook bij een notaris terecht voor advies.

Naamgebruik

Zowel de man als de vrouw mogen na het huwelijk de achternaam van de partner gebruiken.

Partnerschap omzetten in huwelijk

U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. De ambtenaar van de burgerlijke stand moet dan een akte van omzetting opmaken. Bij de omzetting zijn geen getuigen nodig. Wel is het nodig hier een afspraak voor te maken. Het is aan u zelf of u dit omlijst met een ceremonie zoals bij een huwelijksvoltrekking.