Bronckhorst moet een plek zijn waar alle mensen zich thuis, veilig en geaccepteerd voelen. Een plek  waar iedereen zich kan ontwikkelen en zelfstandig kan leven. We helpen mensen voor wie dat moeilijk is. Denk aan mensen met een beperking. Maar iedereen mee laten doen kan de gemeente niet alleen regelen. Alle inwoners, ondernemers en organisaties hebben hierin een rol.

Anti-discriminatie

In de Grondwet staat dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld. Discriminatie is verboden.. Wordt u gediscrimineerd of ziet u dat andere mensen worden gediscrimineerd, dan kunt u dit doorgeven aan het anti-discriminatie meldpunt.

VN verdrag handicap

Sinds 2016 geldt het VN-verdrag handicap in Nederland. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Wij werken een verbeterplan uit voor onze inwoners met een beperking. Een groep mensen met een beperking en hun familieleden dachten mee wat er in de gemeente Bronckhorst verbeterd kan worden. Bij de gemeente zelf, maar ook op straat, in een bedrijf of bij een sportvereniging. Mensen met een beperking willen gewoon mee kunnen doen! Net als elke andere Bronckhorster.

Ons verbeterplan heet de Lokale Inclusieagenda. Hierin staan duidelijke afspraken over wat we in Bronckhorst gaan regelen. U vindt de PDF onderaan deze pagina. Elk jaar maken we een nieuwe agenda en kijken we of de acties van het vorig jaar goed zijn verlopen.

Regenbooggemeente

De gemeente Bronckhorst is een regenbooggemeente. De gemeente Bronckhorst is er voor elke inwoner, ongeacht afkomst, religie, seksuele geaardheid en/of gender.

De gemeente spreekt regelmatig LHBT+ inwoners (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender) over hoe het staat met acceptatie en hun veiligheidsgevoel in Bronckhorst. Daarnaast hebben we Regenboogwachters. Wij stimuleren scholen en (sport)verenigingen om het gesprek over anders geaardheid en gender te voeren.

Elk jaar hijsen wij op 11 oktober (coming out day) de regenboogvlag in Bronckhorst.