Informatiestand plaatsen

Binnen de gemeente Bronckhorst mag u maximaal 2 maal per jaar een informatiestand plaatsen aan de openbare weg of aan het water. Hiervoor heeft u geen vergunning of toestemming van de gemeente nodig.

Let op: U mag vanuit de informatiestand geen producten en/of diensten te koop aan bieden dan wel anderszins goederen uit stallen of uitgestald hebben om deze te koop aan te bieden, te verkopen of te verstrekken aan publiek. In deze gevallen heeft u een standplaatsvergunning nodig.