Standplaats aanvragen

Wilt u goederen of etenswaren verkopen vanuit een kraam of wagen, zoals een viskraam, een bloemenstalletje of een ijskraam? Dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg. Het gaat hier om een aanvraag van losse standplaatsen buiten de reguliere warenmarkten in Hengelo, Vorden en Zelhem om.

Direct aanvragen

U kunt de aanvraag voor een standplaats online indienen. Door het invullen van een aantal vragen controleert u of u een aanvraag moet indienen. Om de aanvraag in te kunnen dienen heeft u gegevens nodig over de locatie waar u de goederen of etenswaren wilt verkopen.

Voor het indienden van de aanvraag heeft u een account nodig. U kunt een account maken. Nadat u een account heeft aangemaakt ontvangt een bevestigingsmail met een code. De code in deze mail dient u te kopiëren en te plakken in het registratieformulier om het account te activeren. Vervolgens kunt u een aanvraag starten en indienen.

Standplaatsvergunning aanvragen via Vergunningchecker

Kosten

De kosten voor een aanvraag voor een standplaatsvergunning (ongeacht of deze wordt verleend of geweigerd) bedragen:

 • voor een dag € 9,10
 • voor een week € 20,40
 • voor een maand € 39,60
 • voor een kwartaal € 70,20
 • voor een jaar of langer € 260,30

Een overzicht met standplaatslocaties en de vrije ruimte daarin, vindt u op de pagina 'Weekmarkten en standplaatsen'.

Goed om te weten

Weekmarkten

De weekmarkten in Hengelo, Vorden en Zelhem zijn geprivatiseerd, wilt u een standplaats op de markt dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de betreffende markt. Voor Hengelo (Gld) en Zelhem is dit mevrouw Annelies Wolsink 06 50 26 06 94 of via mail: info@marktvereniging.nl. Voor Vorden kunt u terecht bij mevrouw J. Jimmink, (0575) 55 24 52.

Standplaats

De regels voor een standplaatsvergunning zijn vastgelegd in de 'Algemene plaatselijke verordening' en de 'Nota standplaatsenbeleid'. U vindt deze stukken onder 'Lokale regelgeving'.

Vergunningvrij

In de nota standplaatsenbeleid zijn incidentele standplaatsen benoemd die vergunningvrij zijn. Hierbij valt onder andere te denken aan:

 • abonnementenverkoop van kranten
 • winkel die eenmaal per jaar een uitverkoop wil houden voor het winkelpand
 • graveren van kentekens in autoruiten
 • autoruitschade herstellen
 • verkoop van oliebollen voor het winkelpand
 • eenmalige acties van plaatselijke verenigingen en instellingen
 • de verkoop van ijs in het buitengebied, mits de verkoper niet langer dan 3 uur op één locatie staat

Bovengenoemde incidentele standplaatsen zijn vergunningvrij. Wel dient de ondernemer rekening te houden met het voorkomen van overlast of verkeersonveilige situaties. De ondernemer moet ook toestemming hebben van de particuliere grondeigenaar. Onder incidenteel wordt verstaan dat een dergelijke standplaats niet vaker dan 2 maal per jaar wordt ingericht.

Standplaatsvergunning

Voor een niet incidentele standplaats is een vergunning nodig. In de nota standplaatsenbeleid zijn locaties aangewezen waar een standplaatsvergunning kan worden verleend. Buiten deze locaties worden geen standplaatsvergunningen afgegeven. De gemeente kan ook weigeren de vergunning af te geven om de volgende redenen:

 • in het belang van de openbare orde
 • om overlast te voorkomen of beperken
 • de bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente
 • de verkeersveiligheid
 • de doelen van een bestemmingsplan

Vraagt u een standplaatsvergunning aan, dan moet u ook voldoen aan de eisen uit andere wetten. Zo stelt de Wet milieubeheer regels om hinder en overlast te voorkomen. De Warenwet waarborgt de hygiëne van de aangeboden goederen.

LET OP:

 • De gemeente heeft geen stroomvoorzieningen op de locatie van de standplaatsen. U moet zelf zorgen voor een stroomvoorziening door bijvoorbeeld aanwonenden te vragen.
 • Ook als u een standplaats inneemt op een terrein dat niet in eigendom is van de gemeente, maar wel voor het publiek toegankelijk is, hebt u een vergunning nodig.