Jeugdfonds Sport en Cultuur

Kinderen die graag willen meedoen aan een sport, zwemles of aan culturele activiteiten, moeten dat kunnen. Ook als er thuis weinig geld is.

Wat is het Jeugdfonds Sport en cultuur?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus.

Het Jeugdfonds Sport (JFS) of Jeugdfonds Cultuur (JFC) betaalt de contributie en eventuele sportkleding/attributen tot een maximum bedrag van € 260,00 voor sport of € 460,00 voor cultuur.  Ook is het mogelijk om eenmalig een vergoeding voor zwemlessen aan te vragen. Deze bedraagt maximaal € 500,00

LET OP: Er kan slechts één aanvraag per kind per jaar worden ingediend. Sport, cultuur of zwemles (zwemles kan slechts eenmaal per kind van minimaal 5 jaar oud aangevraagd worden en enkel voor zwemdiploma A).

Deze contributie wordt rechtstreeks vergoed en gestort op de rekening van de vereniging of aanbieder. Een aanvraag is voor de periode van 1 jaar.

Bekijk de website van Jeugdfonds Sport en Cultuur voor meer informatie.

Aanvragen

Een aanvraag kunt u doen via een intermediair (zoals huisartsen, leerkrachten, schuldhulpverleners) of via de sociale teams van de gemeente.

Contact met sociale teams

Voorwaarden

  • Het kind waarvoor de aanvraag wordt gedaan woont in Bronckhorst.
  • Het kind mag bij aanvang niet jonger zijn dan 4 jaar en niet ouder zijn dan 17 jaar.
  • Alleen het sociale team of erkende intermediairs kunnen een aanvraag indienen.
  • Het (gezins-)inkomen is lager dan 130% van het sociaal minimum en andere financieringsmogelijkheden voor sport- of cultuurbeoefening ontbreken.

Lees ook de PDF met spelregels op de website van Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Komt het kind in aanmerking voor een andere gemeentelijke regeling of bijdrage waar de contributie mee kan worden betaald? Maak dan eerst gebruik van deze regeling. Bekijk de pagina 'Participatiebijdrage' en de pagina 'Kindpakket' voor deze regelingen.

Als dat niet toereikend is of het kind komt er niet voor in aanmerking, dan kan een aanvraag bij het jeugdsport- en cultuurfonds worden ingediend.