Velen van ons redden zich prima. Maar soms heb je even geen oplossing voor je zorgen. Bijvoorbeeld als je wat ouder wordt en niet alles meer zelf kunt. Of als jezelf of een naaste te maken krijgt met een chronische ziekte of beperking of als je je baan verliest. Misschien loopt het thuis of op het werk niet goed of heeft je kind het moeilijk. Of wellicht wil je gewoon advies of even iemand die met je meedenkt. In al deze situaties kun je terecht bij het sociaal team bij jou in de buurt.  

Wij werken met vijf sociale teams, verspreid over vijf locaties in de gemeente. Zo willen we voorkomen dat je met vragen op het gebied van ondersteuning langs verschillende instanties en loketten moet. In een sociaal team werken professionals met diverse achtergronden samen, zoals jeugdprofessionals en mensen met kennis op het gebied van ouderenzorg, maatschappelijk werk, lichamelijke en verstandelijke beperkingen, mantelzorg, welzijn en inkomen, schulden en (beschut) werk.  

Samen oplossingen zoeken     

Als je je bij ons meldt met een ondersteuningsvraag, krijg je altijd eerst een (keukentafel)gesprek met een consulent van het sociaal team. Dit is meestal bij je thuis. In dit gesprek bekijk je samen welke ondersteuning nodig is en bij je past. Het uitgangspunt is en blijft dat je zoveel mogelijk zelf, al dan niet met hulp van je eigen sociale omgeving, op zoek gaat naar oplossingen voor je vragen en problemen. De consulenten van de sociale teams helpen je daarbij en stimuleren initiatieven om elkaar als inwoners te helpen of steun vanuit de omgeving te verbeteren. Heb je professionele hulp of hulpmiddelen nodig, dan kun je daar natuurlijk op rekenen. Er is dan ook nauwe samenwerking tussen de gemeente en andere professionals zoals wijkverpleegkundigen, medewerkers van jeugdgezondheidszorg en huisartsen. We gaan altijd uit van maatwerk.  

Voor meer informatie (o.a. over de bereikbaarheid van de teams) zie www.bronckhorst.nl/sociale-teams. Je vindt op onze site ook een kort filmpje over de teams en wat zij voor je kunnen betekenen. Bekijk deze eens!