Iedere ondernemer wordt wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. Dat tast het gevoel van veiligheid aan en ook de financiële schade kan flink oplopen. Individuele beveiliging is niet altijd toereikend. Het is een gemeenschappelijk probleem, waar alleen door middel van samenwerking iets aan gedaan kan worden.

Om veiligheid in winkelgebieden en bedrijventerreinen aan te pakken werkt de gemeente Bronckhorst met ondernemers, politie, brandweer en andere partners, volgens de Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) methode. Dit is een hulpmiddel om samen te werken aan maatregelen voor veiligheid, zoals betere verlichting, cameratoezicht en trainingen.

Uitgangspunten van het KVO-B

Het KVO-B kent een aantal centrale uitgangspunten:

  • Adequate, simpele maatregelen met een goede kosten-batenverhouding
  • Veel aandacht voor preventie, onder het motto: ‘voorkomen is beter dan genezen’
  • Integrale aanpak: het KVO-B brengt gemeente, politie, brandweer, eigenaren, beheerders, projectontwikkelaars, ontwerpers, architecten en ondernemers bij elkaar. Op basis van gelijkwaardigheid worden gezamenlijk maatregelen geselecteerd en uitgevoerd
  • Het KVO-B zorgt voor continuïteit van de aanpak. De kwaliteit van de veiligheid wordt structureel op een hoog niveau gehouden

Doelstelling KVO-B

Centraal staat het samenbrengen van de betrokken partijen en het inzichtelijk maken van de problemen, om die vervolgens gezamenlijk aan te pakken. Het doel is om zowel de objectieve als subjectieve veiligheid op een bedrijventerrein of in een winkelgebied te verhogen. Het KVO-B is een instrument dat structuur in het proces aanbrengt.

Voordelen KVO-B

Het KVO-B heeft voor alle deelnemers een duidelijke meerwaarde. Met maatregelen zoals inbraak-, overval- en brandbeveiliging zorgt het KVO-B voor een veiliger en prettiger werkomgeving. De bedrijfsschade neemt af en het imago van het winkelgebied of bedrijventerrein wordt verbeterd. Bovendien maakt het KVO-B de aanpak van criminaliteit en brandveiligheid voor respectievelijk de politie en de brandweer een stuk effectiever.