Kind erkennen ná de geboorte

Om ook juridisch ouder te worden van uw kind, moet u het kind erkennen. Erkenning doet u bij de gemeente of via een notaris. U krijgt direct een afschrift van de erkenningsakte mee. U kunt het kind op 3 momenten erkennen:

Een kind erkennen voor de geboorte

Er gelden aparte regels voor de erkenning van een ongeboren kind.

Een kind erkennen bij de geboorteaangifte

Kan de moeder niet meekomen naar de gemeente? Dan moet u schriftelijke toestemming van haar hebben om uw kind te erkennen. Lees verder op de pagina over geboorteaangifte.

Een kind erkennen na de geboorteaangifte

U gaat samen met de moeder naar de gemeente om het kind te erkennen. Maak hiervoor vooraf een afspraak door te bellen met (0575) 75 02 50.

 • Is het kind dat u wilt erkennen 12 jaar of ouder? Dan moet u schriftelijke toestemming hebben van de moeder én het kind. Krijgt u geen toestemming van beiden? Dan kunt u de rechter vragen om toestemming. Dit kan alleen als u de verwekker bent van het kind.
 • Is het kind dat u wilt erkennen 16 jaar of ouder? Dan gaat u samen met het kind naar de gemeente. De moeder hoeft er niet bij te zijn.

Gezag 

Het is belangrijk om het gezamenlijk gezag goed te regelen. Dit voorkomt vervelende situaties voor de ouders en het kind. De overheid vindt het belangrijk dat het krijgen van gezamenlijk gezag zo makkelijk mogelijk is. De erkenner krijgt daarom samen met de moeder automatisch het gezamenlijk gezag over het kind. Dit betekent dat u het gezamenlijk gezag niet bij de rechtbank hoeft aan te vragen. 

Lees voor meer informatie de website van de Rijksoverheid.

Wanneer is erkenning niet nodig?

U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder wordt. Dit is zo als u de biologische moeder bent. Een man of duomoeder wordt automatisch juridisch ouder in het geval van huwelijk of geregistreerd partnerschap met de moeder. Let op! Als duomoeder moet u de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Doet u dit niet? Dan kunt u juridisch ouder worden door uw kind te erkennen.

Goed om te weten

U kunt uw kind erkennen als u een man bent van 16 jaar of ouder. Ook als u duomoeder bent, kunt u uw kind erkennen.

Verder geldt het volgende:

 • Uw kind heeft nog geen juridische vader.
 • Als uw kind 2 ouders heeft, kan het nooit door een ander worden erkend.
 • Als u onder curatele staat, dan hebt u toestemming nodig van de rechter.
 • Als u door bloedverwantschap niet met de moeder mag trouwen, kunt u het kind niet erkennen.
 • U kunt geen overleden kind erkennen.
 • Als u de biologische vader bent, kunt u de erkenning later niet ongedaan maken.

Keuze achternaam eerste kind

Bij de erkenning van uw eerste kind kunt u kiezen welke achternaam het krijgt: de naam van de moeder of van de erkenner.

 • wilt u dat het eerste kind de naam van de erkenner krijgt? Dan moet de moeder meekomen naar de gemeente, schriftelijke toestemming van de moeder is niet voldoende
 • kiest u niet? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind

Wat heb ik nodig?

Als het kind niet in de gemeente geboren is waar u de erkenning gaat regelen, neem dan een afschrift van de geboorte-akte mee

Als de moeder meegaat naar de gemeente:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • geldig identiteitsbewijs van de moeder

Als de moeder niet meegaat naar de gemeente:

Extra nodig bij erkenning kind van 12 tot 16 jaar

 • schriftelijke toestemming van het kind
 • kopie geldig identiteitsbewijs van het kind

Extra nodig bij erkenning kind door duomoeder

 • verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (alleen nodig als de donor anoniem is)