U kunt juridisch ouder worden door uw kind te erkennen. Ons advies is dat u het beste de erkenning tijdens uw zwangerschap regelt. Dit kan bij elke gemeente in Nederland. Het voordeel is dat het kind bij de geboorte meteen twee ouders heeft. 

Hoe het werkt

 • u gaat samen met de aanstaande moeder naar de gemeente om uw ongeboren kind te erkennen. 
 • gaat de aanstaande moeder niet mee naar de gemeente? Dan moet u schriftelijke toestemming van haar hebben voor erkenning
 • zodra het kind is geboren, wordt de erkenning rechtsgeldig. U bent dan de juridische ouder van het kind

Afspraak maken

U kunt de erkenning ook via de notaris regelen.

Voorwaarden

Voorwaarden voor erkenning volgens Nederlands recht:

 • De erkenner is minimaal 16 jaar oud.
 • De erkenner is geen familie in de opgaande en neerdalende lijn en geen broer of zus.
 • Het kind mag niet (juridisch) al twee ouders hebben. 
 • Staat moeder of erkenner onder curatele? Dan is toestemming van de kantonrechter nodig.

Als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft, kunnen er andere regels gelden. Maak voor meer informatie een afspraak voor advies.

Gezag 

Vanaf 1 januari 2023 krijgt de erkenner samen met de moeder automatisch het gezamenlijk gezag over het kind. Dit betekent dat u het gezamenlijk gezag niet bij de rechtbank hoeft aan te vragen. Er zijn uitzonderingen. Deze kunt u lezen onder het kopje "goed om te weten" en voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid(externe link).

Keuze achternaam eerste kind

Bij de erkenning van uw eerste kind kunt u kiezen welke achternaam het krijgt: de naam van de moeder of van de erkenner.

 • wilt u dat het eerste kind de naam van de erkenner krijgt? Dan moet de moeder meekomen naar de gemeente, schriftelijke toestemming van de moeder is niet voldoende
 • kiest u niet? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind

Wanneer is erkenning niet nodig?

U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder wordt. Dit is zo als u de biologische moeder bent. Een man of duomoeder wordt automatisch juridisch ouder in het geval van huwelijk of geregistreerd partnerschap met de moeder. Let op! Als duomoeder moet u dan wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Doet u dit niet? Dan kunt u juridisch ouder worden door uw kind te erkennen.

Goed om te weten

Gezag

Per 1 januari 2023 krijgen ouders na erkenning automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag. Wij noemen dat gezag "van rechtswege". Er zijn een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld:

Kind is als ongeboren vrucht erkent in 2022

 • Als het kind is erkent in 2022 en geboren in 2023 krijgt erkenner niet van rechtswege het gezag.
 • Moeder heeft in dit geval van rechtswege alleen het gezag.
 • Ouders kunnen gezamenlijk gedrag aanvragen volgens de oude regeling via rechtspraak.nl(externe link).

Ouders willen geen gezamenlijk gezag

 • Ze kunnen dan samen verklaren dat moeder alleen het gezag uitoefent. Maak een afspraak op het gemeentehuis.
 • Dit wordt vermeld in de erkenningsakte en geboorteakte.
 • Gezamenlijk gezag aanvragen is later wel mogelijk via www.rechtspraak.nl(externe link).

De rechter heeft vervangende toestemming gegeven voor erkenning

 • In dit geval heeft moeder geen toestemming gegeven voor de erkenning. De rechter staat de erkenning toe maar er ontstaat geen ouderlijk gezag voor de erkenner.

Kijk voor meer informatie en meer uitzonderingen op de website van de Rijksoverheid(externe link). Op deze website leest u ook welke situatie op u van toepassing is(externe link).

Wat heb ik nodig?

Gaat de moeder mee naar de gemeente? Neem dan het volgende mee:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • geldig identiteitsbewijs van de moeder

Gaat de moeder niet mee naar de gemeente? Neem dan het volgende mee:

Woont u of de moeder in het buitenland? Neem dan ook het volgende mee:

 • een buitenlands bewijs dat u niet getrouwd bent