Op initiatief van jeugdburgemeester 2020-2021 Anne Letink is ons Bronckhorster Kinderparlement opgericht. Het Kinderparlement bestaat uit leerlingen van groep 7 en wordt elk jaar opnieuw gekozen. Kinderen kunnen op deze manier zinvol meedenken en -praten over veel onderwerpen die hen aangaan binnen onze gemeente. Het motto van het Kinderparlement is Samen Bronckhorst.

Kinderparlement 2023-2024

Voormalig burgemeester Marianne Besselink: “Kinderen hebben veel ideeën. Door naar deze ideeën te luisteren, kunnen we kinderen laten voelen dat ze de moeite waard zijn, dat ze gezien en gehoord zijn, dat hun ideeën belangrijk zijn en dat ze betrokken worden bij de gemeente.”

Wat is het doel van het Kinderparlement?

We horen welke ideeën kinderen hebben over bepaalde (beleids)onderwerpen. Kinderen kunnen op deze manier meedenken en praten over veel onderwerpen die hen aangaan in Bronckhorst. Ze leren ideeën en meningen te verwoorden en te beargumenteren, elkaars mening te respecteren, maken kennis met de politiek. Als gemeente weten we op deze manier wat kinderen belangrijk vinden. 

Wie zit in het Kinderparlement?

Binnen de groep 7 van de basisschool kan iedereen zich kandidaat stellen. Iemand is automatisch kandidaat bij opgave voor de verkiezing van het jeugdburgemeesterschap. Als meerdere kinderen van een groep 7 van een school in het parlement willen deelnemen, dan vragen wij de school om één leerling voor te dragen. Elke school bepaalt zelf hoe zij dat doet. De leden blijven een jaar lid. Het Kinderparlement vergadert ongeveer 4 keer per jaar. Het parlement telt in 2023-2024 7 kinderen. Dit zijn jeugdburgemeester Cato, Gijs, Loveda, Merel, Guus, Milou en Elise.  

Waarover vergadert het Kinderparlement?

In overleg met de jeugdburgemeester wordt de agenda van het Kinderparlement opgesteld. Het Kinderparlement kan agendapunten aandragen. Onderwerpen die besproken kunnen worden zijn bijvoorbeeld sporten en bewegen, duurzaamheid, verkeersveiligheid, activiteiten voor de jeugd, pesten en eenzaamheid etc.

De jeugdburgemeester is samen met de burgemeester de voorzitter van het overleg. Zij krijgen hulp van een medewerker van de gemeente, afhankelijk van de onderwerpen die op de agenda staan. De vergaderingen zijn in de raadzaal van het gemeentehuis in Hengelo of op locatie in Bronckhorst.

Vragen?

Heb je vragen voor of over het Kinderparlement, wil je meedenken over een bepaald onderwerp? Stuur dan een e-mail naar jeugdburgemeester@bronckhorst.nl. Meer weten over onze jeugdburgemeester? Kijk op de pagina 'Jeugdburgemeester'.