Als u niet tevreden bent over de zorg of ondersteuning die u ontvangt van uw zorgaanbieder, kunt u een klacht indienen. Er zijn verschillende instanties waar u terecht kunt, afhankelijk van uw klacht.

Klacht via zorgverlener

Als u een klacht heeft bespreek deze dan eerst met uw zorgverlener zelf. Misschien is er sprake van een misverstand. Een gesprek kan het probleem oplossen.

Klacht via klachtenfunctionaris

Is uw klacht na een gesprek met de zorgverlener niet opgelost? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon. De meeste zorgverleners en elke zorginstelling hebben een klachtenfunctionaris in dienst. Deze personen bemiddelen tussen u en de zorgverlener.

Klacht via klachtencommissie

U kunt ook met uw klacht naar een klachtencommissie stappen. De commissie onderzoekt uw klacht en doet een uitspraak. Een zorginstelling kan op grond van de uitspraak eventueel maatregelen nemen. Een zorginstelling is niet verplicht de uitspraak van de klachtencommissie over te nemen. Zorgbelang Gelderland(externe link) kan u vertellen bij welke klachtencommissie u moet zijn.

Klacht via beroepsvereniging

Soms kunt u met uw klacht terecht bij een beroepsvereniging. Met klachten over apotheken kunt bijvoorbeeld terecht bij de Klachtencommissie Openbare Apotheek.

Klacht via Geschillencommissie Zorginstellingen

Heeft u schade opgelopen door een behandeling of bent u onvoldoende geholpen in bijvoorbeeld het ziekenhuis? Dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorginstellingen(externe link). Dit kan alleen als de zorginstelling is aangesloten bij de commissie. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend. De partijen zijn verplicht zich aan de uitspraak te houden.

Klacht via Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Met een klacht over een zorgverlener of arts kunt u ook naar het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg(externe link). Bijvoorbeeld als de arts een verkeerde of te late diagnose heeft gesteld. Het Tuchtcollege doet een bindende uitspraak en bepaalt of de zorgverlener zijn beroep nog mag uitoefenen. De zorgverlener moet zich aan de uitspraak houden.

Klacht via Landelijk Meldpunt Zorg

Heeft u een klacht over de kwaliteit van zorg? Bijvoorbeeld over een operatie die niet goed is verlopen of over een zorgverlener die niet goed communiceert? Dan kunt u bij het Landelijk meldpunt Zorg(externe link) terecht voor advies en informatie.

Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft advies en informatie over de afhandeling van klachten over de kwaliteit van zorg. Het meldpunt lost uw klacht niet voor u op, maar helpt u wel verder. Zo informeren zij u over de mogelijkheden uw klacht op te lossen en beantwoorden zij uw vragen. Ook geven zij u praktische tips.

Extra informatie

Op de website van de Rijksoverheid(externe link) vindt u meer informatie over patiƫntenrecht en cliƫntenrecht.

Ook interessant voor u?