Waar kan Bronckhorst droogte, wateroverlast en hittestress verwachten in 2050? Om goed voorbereid te zijn op toekomstige weersextremen hebben gemeente Bronckhorst en waterschap Rijn en IJssel de klimaatatlas samengesteld. Deze atlas brengt de verwachte klimaateffecten voor 2050 op het gebied van wateroverlast, overstroming, droogte en hitte in kaart. Op basis hiervan gaat de gemeente samen met inwoners, bedrijven en andere betrokkenen aan de slag om er voor te zorgen dat Bronckhorst in de toekomst voorbereid is op deze weersextremen.

Uw eigen tuin

De klimaatatlas maakt tot op perceelniveau de mogelijke effecten van klimaatverandering inzichtelijk, op een interactieve manier. Zo is voor iedereen duidelijk te zien waar het risico het grootst is. Daarbij is ook aangegeven wat mensen nu al kunnen doen om de overlast te verminderen, zoals je tuin vergroenen tegen droogte en voor verkoelingDit jaar gaat de gemeente hierover in gesprek met inwoners, ondernemers en organisaties. Om te bespreken welke risico’s acceptabel zijn, of en welke maatregelen nodig zijn en wie die maatregelen moet nemen.

Bekijk de klimaatatlas van Bronckhorst

Heeft u na het bekijken van de klimaatatlas vragen? Bekijk dan eens de veelgestelde vragen over de klimaatatlas, mogelijk staat uw vraag daar tussen.

Gevolgen klimaatveranderingen

De effecten van klimaatverandering zullen ook in Bronckhorst merkbaar zijn:

  • in de kernen: hitte-overlast, meer neerslag in korte tijd, waardoor de kans op wateroverlast toeneemt
  • op verkeer: hinder door wateroverlast op straat
  • op landbouw en natuur: droogterisico's voor landbouw en natuur, verminderde waterkwaliteit, toename van exoten (eikenprocessierups, buxusmot)
  • op gezondheid en welzijn: hitte, ziekten en plagen

Jong geleerd

Samen met waterschap Rijn en IJssel geeft de gemeente Bronckhorst voorlichting over water en klimaatontwikkeling aan kinderen op basisscholen. Met behulp van een klimaattafel wordt de jeugd bewust gemaakt van het belang van schoon water. Ook zien ze wat er gebeurt als het in de toekomst vaker en harder gaat regenen.