Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. De stijging van de gemiddelde temperatuur brengt extremer weer met zich mee. Toenemende hoosbuien, lange periodes van droogte, hitte en de gevolgen van overstromingen: het raakt iedereen. De gemeente wil samen met inwoners, ondernemers en het waterschap de gevolgen van de klimaatverandering in beeld brengen. Door tijdig maatregelen te nemen kunnen we de gevolgen beperken.