Op 21 januari 2021 organiseerden we een expertavond over landschap. Dirk Oudes, onderzoeker Landschapsarchitectuur bij Wageningen Universiteit, leidde het onderwerp in met een presentatie over duurzame energielandschappen in Nederland. Frank Stroeken, landschapsarchitect bij adviesbureau Wing, ging verder in op windenergie in relatie tot de leefomgeving. Els Romeijn, adviseur Erfgoed en Ruimte bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, sprak over de wisselwerking tussen erfgoed en windenergie.  Wilt u het webinar terug kijken? Dat kan via YouTube.

Achtergrondinformatie

De Atlas van de Regio van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is een interactieve kaartviewer die middels thematische kaarten verschillende ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven in beeld brengt. Zo vindt u daar onder andere de kaart 'Hernieuwbare energie'.

Het plaatsen van windmolens heeft invloed op de omgeving. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vindt u informatie over windenergie op land.

Erfgoed en windenergie

De publicatie 'Ruimte voor energie en erfgoed' laat zien hoe het cultuurlandschap ingezet kan worden bij windenergie-, zonne-energie- en bio-energieprojecten. Er staan onder meer uitgangspunten om keuzes te maken en ontwerpstrategieën om cultuurhistorie in het landschap in te passen en bevat tevens een tijdlijn die laat zien dat energietransitie van alle tijden is.

De inpassing van windturbines en zonneparken in ons landschap is maatwerk. De ruimtelijke karakteristieken van de belangrijkste energiemaatregelen zijn te vergelijken met de ruimtelijke karakteristieken van afzonderlijke landschapstypen. Lees hier meer over op de pagina Energie en landschap op de website cultureelerfgoed.nl.

Van alle energieregio’s is een serie kaarten gemaakt waarop cultuurhistorische elementen en karakteristieken zijn te zien. Bekijk de karakterschets 'Achterhoek en cultuurhistorie'.