Het is heerlijk wonen in Bronckhorst. We hebben levendige kernen, sterke verenigingen en voorzieningen die toegankelijk zijn voor iedereen. Dit willen we voor de toekomst behouden. Maar dat gaat niet vanzelf. Op verschillende plekken staat de leefbaarheid nu al onder druk. Dat willen we nu aanpakken. Door onderlinge verbindingen te leggen en samen te werken. Hiervoor is een budget dat nog tot eind 2024 beschikbaar is. Wil je hier ook over mee praten, meld je dan aan voor de kerngroep. 

Doe mee aan de kerngroep!

We zoeken enthousiaste inwoners, ondernemers of andere betrokkenen, die samen een kerngroep willen vormen. Jij weet immers het beste wat er leeft en speelt in jouw kern. En jij weet als geen ander waar behoefte aan is. Uiteraard moet er niets, maar als je een belangrijk idee hebt of een noodzaak in jouw kern kent en aanmerking wilt komen voor een financiering, meld je dan aan en praat mee. We komen voor de zomer een paar keer bij elkaar en na de zomer nog een enkele keer.

Aanmelden kerngroep Leefbaarheid en Sport

Samen voor een leefbaar Bronckhorst

Leefbaarheid is een breed begrip. Wat verstaan we daaronder? We hebben het over voorzieningen en locaties -binnen en buiten- waar ontmoeting, beweging, culturele activiteiten en sport plaatsvinden. Het Naoberschap staat hierbij hoog in het vaandel. 

Wat gaan we samen doen?

Als deelnemer aan de kerngroep weet jij wat er leeft en speelt in Bronckhorst. Deze kennis neem je mee naar de kerngroep. Ieder gebied heeft zijn eigen groep. In je eigen kerngroep bekijken we samen wat er nodig is in jouw gebied. Daarnaast zoekt de gemeente ook inwoners op om informatie op te halen.  

We hebben vijf kerngroepen:

 • Noord: Vorden, Kranenburg, Wichmond/Vierakker
 • Oost: Zelhem, Halle, Velswijk
 • Zuid: Hummelo, Voor- en Achter-Drempt en Hoog- en Laag-Keppel, Eldrik
 • West: Steenderen, Bronkhorst, Toldijk, Olburgen, Baak, Rha
 • Midden: Hengelo, Keijenborg, Veldhoek, Varssel

Wanneer zijn de bijeenkomsten?

Eerste en tweede bijeenkomst

Aanvang: 19.30 uur
Einde: 21.30 uur
Na borrel: tot 22.30 uur

1e bijeenkomstDatumLocatie
ZuidMaandag 22 aprilHessenhal, Monumentenweg 30, Hoog-Keppel
OostWoensdag 24 aprilOranjehof Zelhem, Pr. Beatrixstraat 41, Zelhem
WestDonderdag 25 aprilDen Bremer, Zutphen Emmerikseweg 37, Toldijk
NoordDinsdag 14 meiSporthal De Lankhorst Lankhorsterstraat 3a Wichmond
MiddenDonderdag 16 meiSportpark De Stikke Bocht, Ruurloseweg 42, Zelhem 
(Wolfersveen)
2e bijeenkomstDatumLocatie
ZuidDinsdag 21 mein.t.b.
OostWoensdag 22 mein.t.b.
WestDonderdag 23 mein.t.b.
NoordDinsdag 11 junin.t.b.
MiddenDonderdag 13 junin.t.b.

Derde bijeenkomst

Alle gebieden samen: Woensdag 3 juli

Vierde bijeenkomst

Najaar, voor alle gebieden datum nog inplannen

Wat doe je tijdens de bijeenkomsten

1e bijeenkomst

We kijken samen hoe jouw gebied er nu uit ziet. Hiervoor gebruiken we een kaart. We kijken bijvoorbeeld naar welke verenigingen, buurthuizen, sporthallen en ontmoetingsplekken er zijn. Kloppen de gegevens die er nu bekend zijn. Welke verenigingen of voorzieningen zijn voor jou belangrijk. Wat zijn de huidige ontwikkelingen binnen en buiten je eigen dorp en kern?

Wanneer we alles met elkaar in beeld hebben gebracht, bespreken we de ideeën en plannen. Willen we bijvoorbeeld voorzieningen of ontmoetingsplekken behouden, vernieuwen of opstarten? Of zijn er activiteiten of momenten van ontmoeting aan te dragen die nodig zijn voor de leefbaarheid.  

Resultaat
De gemeente kan met de informatie die we deze avond ophalen een zogenaamde ‘gebiedsfoto’ maken. Met alle informatie die we van iedereen hebben, maken we het beeld van deze gebiedsfoto compleet en kloppend. Daarnaast nemen we de informatie mee in de voorbereiding van een zogenaamde ‘ontwikkelkaart’, waarover je hieronder meer leest.

Degenen die bij deze bijeenkomst aanwezig waren, worden gevraagd om met de opbrengst van de avond in gesprek te gaan met mensen uit het dorp of de kern. Je praat erover met buren, kennissen en op je sportclub en vraagt of de informatie klopt en of er nog andere wensen zijn.    

Digitale inspraak
Daarnaast kunnen inwoners, ondernemers en andere betrokkenen digitaal reageren. Hiervoor gebruiken we een digitale kaart waarop alle bestaande en ingediende initiatieven staan(externe link). Zij kunnen hierop nieuwe ideeën en/of plannen aangeven. Deze uitkomsten tellen ook mee in het samenstellen van de gebiedsfoto en de ontwikkelkaart. 

2e bijeenkomst

De informatie die jij en wij hebben opgehaald, hebben we in onze eigen buurt, vereniging of club besproken. Klopt de gebiedsfoto daarna nog steeds? En klopt het beeld van alle voorzieningen, die we tijdens de eerste bijeenkomst hebben besproken, nog steeds? Misschien wordt een buurthuis wel veel meer gebruikt dan je eerst dacht. En misschien is een sportvereniging veel belangrijker voor de sociale contacten dan je hebt aangenomen. We bespreken het samen. Ook verzamelen we alle wensen die je hebt meegekregen van de personen die je gesproken hebt en bekijken we de digitale initiatievenkaart van jouw gebied. Alles bij elkaar geeft het een beeld van waar de gelden en de oplossingen het meest nodig en/of gewenst zijn.

Resultaat
Dit beeld gaan we omzetten in een ‘ontwikkelkaart’. Op deze kaart staan de initiatieven die nodig zijn om (verder) te ontwikkelen. We bepalen met elkaar welke ontwikkelingen prioriteit hebben, welke inzet dit vraagt van alle betrokkenen en hoeveel dit moet gaan kosten. Dit kunnen dus projecten zijn waar een budget voor nodig is. Maar de conclusie kan ook zijn dat er een actieve samenwerking met een andere kern nodig is, of dat het nodig is om ergens in Bronckhorst verbinding te leggen met mensen die al een stapje verder zijn. Actief dus en met elkaar.  

3e bijeenkomst

De vijf kerngroepen komen bij elkaar. Op een informele manier bespreken we de resultaten van de ontwikkelkaart. Hiervoor wordt de hele samenleving van de gemeente Bronckhorst uitgenodigd. Ook de gemeenteraad is hierbij uitgenodigd. Dit is het moment om iedereen bij te praten.  

4e bijeenkomst

Na de zomer komen we een laatste keer bij elkaar. Ieder in zijn eigen kerngroep. We bespreken met elkaar wat we hebben gehoord tijdens de 3e bijeenkomst. Want misschien is er nieuwe of betere informatie beschikbaar, die toegevoegd moet worden aan de ontwikkelkaart.

Wat gebeurt er met alle informatie die is verzameld?

Alle informatie op de ontwikkelkaart wordt na afloop aangeboden aan de Raad. Die besluiten of alle initiatieven op de kaart voldoen aan de voorwaarden en daarmee een budget toegekend krijgen. Dit laatste wordt in november of december 2024 bekend.

De informatie die is verzameld, communiceren we na afloop van iedere bijeenkomst ook naar buiten via de gemeentepagina in het huis aan huisblad ‘Contact’ en via deze webpagina. Zo kan iedereen de stappen volgen en eventueel reageren.

Belangrijk om te weten

Wanneer we met elkaar praten over een verdeling van een budget hebben we spelregels nodig om een goede verdeling te krijgen. Hiervoor hebben we een aantal uitgangspunten en regels (pdf) opgesteld.

Deze uitgangpunten, kaders en regels gaan we tijdens de kerngroepsessie verder met elkaar bespreken, zodat iedereen met dezelfde informatie aan tafel zit. Uitgangspunten en regels heb je nodig om op de juiste manier met elkaar de ontwikkelkaart te maken. 

Ik heb al een plan ingediend

Is jouw plan al bekend bij de gemeente, maar hebben we vanuit het project leefbaar en sportief Bronckhorst nog geen contact gehad met elkaar? Meld je dan bij ons (zorgenenleren@bronckhorst.nl). Zo weten we zeker dat we jouw plan ook meenemen. 

Veelgestelde vragen en antwoorden

Een aantal vragen en antwoorden staan hier op een rij.

Bekijk alle veelgestelde vragen en antwoorden

Interactieve kaart

Jouw idee of plan voor een Leefbaar en Sportief Bronckhorst ook op de kaart? Je kunt ook digitaal reageren! Open de interactieve kaart en meld jouw initiatief of idee! 

Zet jouw initiatief op de kaart(externe link)Initiatievenkaart bekijken(externe link)

Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op om te kijken hoe we dit tot uitvoering kunnen brengen. Maar nog mooier is als je samen met andere betrokkenen in jouw gebied actief wil worden in de kerngroep

Hoe ziet het proces eruit

 1. Afgerond: Lancering gebiedsproces

  13 maart 2024

 2. Momenteel bezig: Gebiedswerkgroepen samenstellen

  april - mei 2024

 3. Nog te doen: Iedere kerngroep maakt zijn eigen gebiedsfoto en ontwikkelkaart

  mei - juni 2024

 4. Nog te doen: Delen van de info over jouw gebied aan de samenleving en de gemeenteraad

  3 juli 2024

 5. Nog te doen: Ontwikkelkaart aanpassen

  Bijeenkomst in najaar 2024

 6. Nog te doen: Raad buigt zich over de aanvragen op de ontwikkelkaart

  november - december 2024

Gerelateerde nieuwsberichten

Samen voor een leefbaar Bronckhorst

Iedereen in een samenleving kijkt op een verschillende manier naar de toekomst. Om dan samen in een gebied tot één plan te komen, vraagt veel. Daarom besloot de gemeenteraad tijdens dit proces ondersteuning te bieden in de vorm van een aanjaagteam. Deze bestaat uit een procesbegeleider, Guus Roeloffzen, en een kwartiermaker, Jolanda Koldewey.

Waar nodig, helpen zij met het uitwerken van nieuwe initiatieven of het aanpassen van bestaande initiatieven. De initiatieven die uiteindelijk worden gekozen, worden uitgevoerd en ondersteund vanuit dit team. Heb je een vraag of wil je sparren over een idee? Bel of mail Guus of Jolanda.

 • Jolanda Koldewey

  Kwartiermaker, tel: 06 41 68 89 40, e-mail: j.koldewey@bronckhorst.nl

  Jolanda
 • Guus Roeloffzen

  Procesbegeleider, tel: 06 81 03 54 06, e-mail: g.roeloffzen@bronckhorst.nl

  Guus

Bijlage(n)