We begrijpen dat je nog veel vragen hebt. We hopen hier al een aantal vragen te beantwoorden. 

Hoe lang loopt het project?

Het doel is om eind 2024 voor de 5 gebieden een plan te hebben liggen met daarin een lijst met prioriteiten en budget, waarmee we de komende jaren vooruit kunnen.

Wat is de aanleiding voor dit project?

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 20 oktober 2022 besloten om een gebiedsgerichte integrale lange termijnvisie voor leefbaarheid en sport in Bronckhorst te laten ontwikkelen. Een visie die rekening houdt met recente maatschappelijke ontwikkelingen rond klimaat, leefbaarheid en (de betaalbaarheid van) energie (Raad-00723/10-2).

De Uitgangspuntennotitie Sport en Leefbaarheid en de verdere uitwerking in het programma Vitaal Bronckhorst is hiervan het resultaat. Hierin is bepaald dat de concrete invulling en de (nog) te maken keuzes binnen leefbaarheid en sport samen met de gebieden moeten worden gemaakt. Niet alleen op het gebied van sporten en bewegen, maar vooral ook vanuit leefbaarheid.

Moeten wij als kern meedoen?

Uiteraard ‘moet’ er niets. Van diverse grotere verenigingen in de gemeente hebben we inmiddels plannen binnengekregen. Maar als je een belangrijk idee hebt of een noodzaak in jouw kern kent en in aanmerking wilt komen voor financiering, meld je dan nu aan en praat mee.

Wij hebben als vereniging vorig jaar al een complete aanvraag aangeleverd. Moeten wij ons opnieuw melden bij de gemeente?

Is jouw plan al bekend bij de gemeente, maar hebben we in de afgelopen maand nog geen contact gehad met elkaar, meld je dan. Zo weten we zeker dat we jouw plan ook meenemen. 

Wie zitten er in de kerngroep?

Wij hopen dat iedereen die geïnteresseerd is, zich opgeeft voor de kerngroep. Iedereen is welkom. Je hebt hiervoor alleen een gezonde dosis interesse in je eigen leef- en woongebied nodig.  

Als ik mij opgeef voor de Kerngroep, hoeveel tijd neemt dit in beslag?

We komen op 3 avonden bij elkaar voor de zomer en 1 keer in het najaar. Dit zijn bijeenkomsten van ongeveer twee uur, met een naborrel. Tussendoor zijn er twee momenten waarin je informatie bespreekt met je kennissen, vrienden en plaatsgenoten. 

Waar kan ik me opgeven voor de Kerngroep?

Hoeveel Kerngroepen zijn er?

Voor ieder van de gebieden, grofweg de oude gemeentegrenzen, is er een kerngroep. Er zijn dus 5 gebiedswerkgroepen. 

  • Noord: Vorden, Kranenburg, Wichmond/Vierakker
  • Oost: Zelhem, Halle, Velswijk
  • Zuid: Hummelo, Voor- en Achter-Drempt en Hoog- en Laag-Keppel, Eldrik
  • West: Steenderen, Bronkhorst, Toldijk, Olburgen, Baak, Rha
  • Midden: Hengelo, Keijenborg, Veldhoek, Varssel 

Hoe ondersteunt de gemeente in dit proces?

De gemeente is er om je te ondersteunen. Zo is er bijvoorbeeld veel informatie bij de gemeente beschikbaar over verschillende initiatieven en gebouwen. De gemeente kan ook adviseren over verschillende thema’s.

Is het proces ‘Leefbaarheid en sport’ nieuw voor de gemeente?

De manier waarop we dit proces aanvliegen is nieuw voor de gemeente. In plaats van dat de gemeente bepaald waar het geld aan wordt besteed, bepalen we dit samen (binnen de gestelde – financiële- kaders). 

Hoeveel budget is er beschikbaar?

Er is 1,675 miljoen euro beschikbaar. 

Blijft dit budget na 2024 nog beschikbaar?

Nee, het budget is na 2024 niet meer beschikbaar. 

Is dit project hetzelfde als Vitale Kernen?

Met Vitale Kernen hebben we als gemeente ervaring opgedaan met het betrekken van inwoners bij beslissingen die hun woon- en leefgebied aangaan. We hebben hiervan geleerd. In het proces ‘Leefbaar en sportief Bronckhorst’ willen we op een zelfde manier omgaan met inwonerparticipatie.

Waarom werkt de gemeente met 5 gebieden en niet met 1 gemeente Bronckhorst?

Bronckhorst is een uitgestrekte gemeente met veel kernen. Om de plannen behapbaar te houden, werken we met 5 gebieden. We gebruiken grofweg de indeling van de oude gemeentegrenzen. Natuurlijk blijft het mogelijk om over het hele gebied heen te kijken naar oplossingen. De indeling van de 5 gebieden is als volgt:

  • Noord: Vorden, Kranenburg, Wichmond/Vierakker
  • Oost: Zelhem, Halle, Velswijk
  • Zuid: Hummelo, Voor- en Achter-Drempt en Hoog- en Laag-Keppel, Eldrik
  • West: Steenderen, Bronkhorst, Toldijk, Olburgen, Baak, Rha
  • Midden: Hengelo, Keijenborg, Veldhoek, Varssel 

Staat jouw vraag er niet bij? 

Stuur een e-mail naar zorgenenleren@bronckhorst.nl. Heb je een directe vraag over ‘Leefbaar en sportief Bronckhorst’, neem dan contact op met: Guus Roeloffzen, Procesbegeleider, tel 06-81035406, e-mail: g.roeloffzen@bronckhorst.nl of Jolanda Koldewey, Kwartiermaker, tel 06-41688940, e-mail: j.koldewey@bronckhorst.nl.