Bedrijven en personen moeten zich houden aan de milieuregels. De gemeente, politie en andere instanties controleren dit. Ziet u in uw omgeving vervuiling van het milieu of hebt u milieuoverlast? Dan kunt u uw milieuklacht melden bij de provincie.

U kunt bijvoorbeeld een melding doen als een persoon of bedrijf zorgt voor luchtvervuiling, bodemvervuiling, stankoverlast of geluidsoverlast. Maar bijvoorbeeld ook als iemand illegaal afval stort of beschermde dieren illegaal houdt.

Direct online uw milieuklacht doorgeven

U kunt ook bellen naar (026) 37 71 800.

Goed om te weten

Naast de provincie hebben ook de gemeente, omgevingsdienst Achterhoek en de politie een rol bij het controleren of iedereen zich aan de milieuregels houdt. Daarnaast houden ook andere instanties zich hier mee bezig zoals bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, het waterschap, de Rijksinspectiedienst.

De rol van de gemeente

De gemeente moet het milieu in haar grondgebied beschermen. Zij moet ongewenste situaties voorkomen. Hiervoor heeft de gemeente toezichthouders, in dienst bij de Omgevingsdienst Achterhoek. Zij controleren of iedereen zich aan de regels houdt. Ook geven ze informatie.

De toezichthouders van de Omgevingsdienst Achterhoek

Als een toezichthouder denkt dat milieuregels worden overtreden, mag hij:

 • bij bedrijven en op andere plaatsen (behalve woningen) naar binnen gaan
 • documenten bekijken en kopie├źn maken
 • monsters nemen en spullen onderzoeken
 • voertuigen stoppen en onderzoeken
 • om informatie vragen

De toezichthouder probeert eerst afspraken te maken met de overtreder van de milieuregels. Wil de persoon of het bedrijf geen afspraken maken? Dan kan de gemeente een aantal dingen doen:

 • de omgevingsvergunning of ontheffing geheel of voor een deel intrekken
 • de ongewenste situatie opheffen
 • het bedrijf geheel of voor een deel sluiten
 • een dwangsom opleggen

De toezichthouder moet zich altijd kunnen legitimeren. Als het nodig is hij hulp vragen aan de politie.

De rol van de politie en BOA

Ook de politie en de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) bewaken de milieuregels. Zij kunnen vaak al vroeg foute situaties herkennen en hier tegen strafrechtelijk optreden door bijvoorbeeld:

 • een proces-verbaal op te maken
 • een waarschuwing te geven
 • een regeling treffen waarbij de overtreder betaalt
 • iets in beslag te nemen
 • vervolging en veroordeling tot een geldboete of gevangenisstraf

Ook interessant voor u?