Elke gemeente moet een monumentencommissie instellen die adviseert over omgevingsvergunningen voor gebouwde monumenten en archeologische rijksmonumenten. Dat staat in de Erfgoedwet. De commissie bestaat uit maximaal 3 leden. Dat zijn:

  • de voorzitter die deel uitmaakt van het Gelders Genootschap
  • een monumentendeskundige van het Gelders Genootschap
  • een lid die op het gebied van de monumentenzorg aantoonbaar deskundig is

Zij worden benoemd voor een zittingsperiode van 4 jaar. Het college voegt aan de commissie een ambtelijk secretaris toe. In Bronckhorst werkt de monumentencommissie geïntegreerd met de welstandscommissie. Zij vergaderen in de regel een maal per twee weken.

Reglement van de geïntegreerde commissies welstand/monumenten(externe link)

Agenda Geïntegreerde commissie welstand en monumenten