Elke gemeente moet een monumentencommissie instellen die adviseert over omgevingsvergunningen voor gebouwde monumenten en archeologische rijksmonumenten. Dat staat in de Erfgoedwet. De commissie bestaat uit maximaal 3 leden. Dat zijn:

  • de voorzitter die deel uitmaakt van het Gelders Genootschap
  • een monumentendeskundige van het Gelders Genootschap
  • een lid die op het gebied van de monumentenzorg aantoonbaar deskundig is

Zij worden benoemd voor een zittingsperiode van 4 jaar. Het college voegt aan de commissie een ambtelijk secretaris toe. 

Reglement van de geïntegreerde commissies welstand/monumenten

Agenda Geïntegreerde commissie welstand en monumenten