Ondermijning krijgt steeds meer aandacht, maar ondermijning zelf is nauwelijks zichtbaar. De gevolgen ervan zijn dat wel. We willen voorkomen dat ondermijning hier voet aan de grond krijgt. Het tast sluipenderwijs de veiligheid en integriteit van onze (lokale) samenleving aan. Daarom is nu het goede moment om er stevig op in te zetten. Daar hebben we iedereen bij nodig, ook u.

De gevolgen van ondermijning zijn ook in onze gemeente zichtbaar. We treffen bijvoorbeeld soms een hennepkwekerij aan. Er wordt gedeald in drugs. Met (sociale) voorzieningen kan worden gefraudeerd. Bonafide bedrijven kunnen lijden onder valse concurrentie, doordat malafide bedrijven regels ontduiken. Jongeren kunnen worden verleid tot hand- en spandiensten in drugscriminaliteit. Hierdoor ontstaat vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. Dit tast - vaak ongemerkt - onze maatschappij aan.

Achterhoekse aanpak ondermijning

Alle gemeenten in de Achterhoek, waaronder Bronckhorst, werken samen om te zorgen dat ondermijning geen voet aan de grond krijgt in de regio. Daarvoor is een plan van aanpak ontwikkeld. De focus ligt op de volgende onderwerpen:

 • drugscriminaliteit
 • fraude
 • witwassen
 • milieucriminaliteit
 • mensenhandel (arbeidsuitbuiting)

Voor de aanpak van deze vormen van georganiseerde criminaliteit werken de gemeenten samen met veel partijen. Van politie, brandweer en omgevingsdienst, tot maatschappelijke belangenorganisaties, ondernemersverenigingen en onderwijsinstellingen. Samen maken we een vuist tegen ondermijning. We doen dit door onder andere samen te werken aan een veilig buitengebied. We organiseren bijeenkomsten voor inwoners, ondernemers en leerlingen. Het doel is mensen bewust te maken van de risico’s en de bereidheid om dingen te melden te vergroten..

Signalen ondermijning

In de opsporing van criminele activiteiten zijn politie, gemeente en omgevingsdienst afhankelijk van informatie. Dat kan ook informatie zijn die op het eerste gezicht onbelangrijk lijkt, maar die samen met andere informatie nét de doorslag kan geven. Hieronder leest u welke signalen kunnen wijzen op de meest voorkomende criminele activiteiten.

1. Drugshandel

 • Aanloop (bekende) gebruikers/dealers
 • Aanloop op vreemde (nachtelijke) tijdstippen
 • Drugsafval op straat (sealpacks, zakjes, vloeitjes, rietjes, etc.)
 • Overlast van personen die onder invloed zijn
 • Bezoekers die korte tijd in panden blijven
 • Auto’s die langsrijden of parkeren, waar andere personen in- en uitstappen

2. Malafide bedrijven

 • Afwijkende openingstijden (vaak gesloten)
 • Alleen mogelijkheid tot contant betalen
 • Bijzondere locatie (geen aanloop)
 • Geen website van bedrijf aanwezig
 • Opvallend weinig of juist veel personeel
 • Weinig of geen klandizie
 • Werkplaatsen waar niemand aan het werk is

3. Hennepkwekerijen en drugslaboratoria

 • Aanloop op vreemde tijdstippen
 • Afgeplakte ramen
 • Anijsachtige of aceton geur (drugslab)
 • Geluid van kluswerkzaamheden op vreemde tijdstippen
 • Gezoem van afzuigapparatuur
 • Hennepgeur
 • In- en uitladen bouwmaterialen op vreemde tijdstippen
 • Klachten of vermoedens van omwonenden
 • Onregelmatige stroom (bijvoorbeeld flikkerend licht)
 • Pand lijkt onbewoond/ongebruikt
 • Ramen aan de binnenkant beslagen/vochtig, waterschade onderburen etc.

4. Witwassen

 • Geen website van het bedrijf
 • Ondernemers vertonen (luxe) levensstijl die zij niet kunnen bekostigen vanuit het bedrijf
 • Onderneming die blijft bestaan ook al komen er (bijna) geen klanten
 • Onduidelijke bedrijfsactiviteiten
 • Rijden in luxe/dure auto’s (vaak meerdere)
 • Voorkeur voor contante betaling

Meer informatie voor (o.a. agrarische en horeca) ondernemers om betrokkenheid bij criminele organisaties te voorkomen: bekijk ook de pagina 'Voor ondernemers: u kunt maar 1x nee zeggen'.

Informatie delen

De sleutel voor een succesvolle aanpak van ondermijning ligt in het delen van informatie. Natuurlijk tussen de overheidsdiensten als politie en gemeente. Maar ook informatie van u als inwoner of ondernemer is belangrijk. Als iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt, maken we samen een vuist tegen ondermijning. U kunt terecht met tips of informatie bij:

Gemeente Bronckhorst

Telefoonnummer: (0575) 75 02 50 en vraag naar ambtenaar openbare orde en veiligheid. Of vul ons 'Contactformulier' in.

Politie

Telefoonnummer: (0900) 88 44. U kunt hier uw melding doen of u kunt vragen naar de wijkagent. Bel 112 bij een verdachte situatie.

Meld misdaad Anoniem

Telefoonnummer: (0800) 70 00. Meld Misdaad Anoniem (M.) is een onafhankelijk meldpunt waar u anoniem informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad. Meld Misdaad Anoniem is géén politie. Alleen als uw anonimiteit gewaarborgd wordt stuurt M. uw anonieme melding door, bijvoorbeeld naar de politie of een andere opsporingsdienst. Meer informatie leest u op: www.meldmisdaadanoniem.nl.

Kiek Uut

Enige tijd geleden hebben onze gemeente en PVO Oost-Nederland de online talkshow ‘KIEK UUT’ voor ondernemers verzorgd. De burgemeester, een ondernemer en vertegenwoordigers van het CCV en de politie gingen hierin uitvoerig over ondermijning in gesprek. Vanuit het gemeentehuis in Bronckhorst lieten de deskundigen zien dat de georganiseerde criminaliteit ontzettend dichtbij is, dat ondernemers worden benaderd voor zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Aan de hand van lokale voorbeelden ziet u wat de gevolgen voor de samenleving kunnen zijn. En nog belangrijker, hoe we samen deze ondermijning van onze maatschappij kunnen voorkomen. De uitzending is terug te kijken op YouTube.